Wchodząca w życie 8 października br., ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny dostosowuje polskie przepisy do zmian w prawie wspólnotowym. Do umów zawartych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się jednak przepisy dotychczasowe. Nowelizacja zmienia przepisy rozdziału 2a, poświęconego szczególnym uregulowaniom dotyczącym zawieranych na odległość (przede wszystkim przez Internet) umów w zakresie usług finansowych. O jakie usługi finansowe chodzi? O czym ma informować przedsiębiorca przed zawarciem takiej umowy zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość? Na czym polegają zmiany dotyczące zasad odstąpienia przez konsumenta od takiej umowy? Tego m.in. dowiesz się z niniejszego artykułu.
Dodano:
5390 dni temu
Dodał:
e-prawnik.pl
Kategoria:
FINANSE
Źródło:
http://e-prawnik.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl