24 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie zmiana kodeksu postępowania cywilnego dotycząca postępowania egzekucyjnego. Ulega zmianie przepis artykułu 890 kodeksu postępowania cywilnego dotyczący postępowania egzekucyjnego z rachunku bankowego. Do tej pory paragraf 2 tego przepisu stanowił, iż jeżeli dłużnikiem był przedsiębiorca, sąd mógł zezwolić na wypłatę z zajętego rachunku bankowego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych u dłużnika wraz z podatkami i ustawowymi ciężarami. Zezwolenie sądu mogło być udzielone na okres do trzech miesięcy w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów.


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl