20 lutego br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona antylichwiarskie zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące odsetek maksymalnych. maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać 4-krotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Przepisy o odsetkach maksymalnych będą miały zastosowanie w obrocie prywatnym, jak i w obrocie profesjonalnym - między przedsiębiorcami. Nowelizacja ta ponadto modyfikuje zasady udzielania kredytów konsumenckich, dzięki czemu konsument zyska lepszą ochronę. Nowe przepisy stosuje się tylko do czynności prawnych dokonywanych po ich wejściu w życie, tzn. od 20 lutego 2006 r. Na czym będzie polegał zakaz lichwy? Jakie zmiany dotyczą kredytu konsumenckiego? Na czym ma polegać nowe przestępstwo i kto będzie zań odpowiadał? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl