Rząd skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Treść projektu stwarza szansę na wprowadzenie bardzo korzystnych zmian w podatkach od spadków i darowizn oraz pożyczek od członków najbliżej rodziny. Jednym z założeń projektu jest bowiem zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz uproszczenie zasad rozliczania się z fiskusem, jeśli chodzi o spadki i darowizny. Zamiarem projektodawców jest także obniżenie kosztów administrowania podatkami. Jednak zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych odnoszą się bodaj w największej mierze do czynności prawnych związanych ze zmianą kapitału w spółkach kapitałowych. Zmiany dotyczą także zwolnień i wyłączeń podatkowych uważanych za pomoc publiczną dla przedsiębiorców. Jakie dokładnie zmiany zakłada projekt? Jakie warunki muszą zachować członkowie najbliżej rodziny, by skorzystać ze zwolnienia pożyczki z PCC? Kto odpowiada za zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych wg projektu? Czy rząd proponuje uproszczenie, uregulowanie tych zasad? Czy też nadal strony będą odpowiedzialne solidarnie za zapłatę tego podatku? Czy na zwolnienie z zapłaty PCC mogą liczyć małżonkowie zawierający intercyzę?


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl