Zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji - określa uchwalona przez Sejm 9 maja br. ustawa o licencji syndyka. Teraz trafiła ona ponownie do Sejmu z poprawkami Senatu. W myśl ustawy, licencja będzie uprawniała do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. Licencja syndyka będzie przyznawana na wniosek osoby ubiegającej się o licencję, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia egzaminu na tę funkcję. Kto będzie mógł uzyskać licencję syndyka? Jak uzyskać licencję syndyka? Kiedy nastąpi cofnięcie licencji i zawieszanie praw z niej wynikających?
Dodano:
4810 dni temu
Dodał:
e-prawnik.pl
Kategoria:
FINANSE
Źródło:
http://e-prawnik.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl