Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, może wystąpić każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie kinematografii. Od 27 grudnia 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Kto może uzyskać z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie kinematografii? Jakie kryteria decydują o udzieleniu dofinansowania? Ile może wynieść dofinansowanie? Jak udzielane jest dofinansowanie? Czego dotyczy kontrola beneficjentów? Jak przebiega kontrola? Od czego się zaczyna i czym się kończy? Jaki powinien być zakres i termin kontroli? Jakie są uprawnienia i obowiązki kontrolowanego? Takie kwestie zostały poruszone w tym opracowaniu.


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl