Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 31 marca 2004 r. wprowadził istotne zmiany w przepisach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, poprzez uznanie art. 17[2] ust. 2 i art. 17[8] ust. 1 oraz art. 4 ust. 8 zd. pierwsze i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych ...


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl