Szukane słowo: zmiana

Ilość: 794


Szukaj w:


Od dnia 22 lipca 2002 r. obowiązuje znowelizowana 5 kwietnia 2002 r. ustawa o paszportach.Istotną zmianą wprowadzoną przez nowelizację ustawy o paszportach jest zastąpienie dotychczasowego paszportu zobacz więcej »
W zwiżzku z obnizką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, od 29 sierpnia 2002r. obniżce ulega wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Stopa ta stanowi równowartość 200% stopy kredytu zobacz więcej »
1 września 2002r. wchodzi w życie część przepisów ustawy zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niek zobacz więcej »
Rada Ministrów przedstawiła projekt zmiany ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zmiana ma na celu przyspieszenie procesu wymiany dowodów osobistych ludności. Zgodnie z rządowymi założen zobacz więcej »
Rząd przygotował projekt nowelizacji przepisów drogowych. Nowela ta została uchwalona przez sejm 10 października br. Jej celem jest przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa drogowego do regulacj zobacz więcej »
20 listopada 2002r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowych wysokościach podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i zobacz więcej »
W Senacie znajduje się projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zmiana dotyczyć będzie uchylenia absurdalnego przepisu, który zezwalał na obciążanie nieruchomości stanowiących majątek zobacz więcej »
Senat pracuje nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zmiana dotyczy mozliwości zrzekania się prawa uzytkowania wieczystego tych nieruchomości. Do tej pory zrzecz zobacz więcej »
Od 1 marca 2003r. ulegają zmianie wysokości niektórych świadczeń wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a takze niktórych wskaźników.Podstawa zmiany wysokości świadczeń a także innych wskaźnik zobacz więcej »
Prezydent podpisał ustawę o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury ksiegi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Ustawa ma na celu stworzenie bazy danych zawierających treść ks zobacz więcej »
Nowelizacja zmienia konsekwentnie nazwę zawodu z dotychczasowego „lekarza stomatologa” na „lekarza dentystę”, nie naruszając prawa wykonywania zawodu na podstawie wcześniej uz zobacz więcej »
Sejm znowelizował ustawę o referendum ogólnokrajowym, która dopiero co weszła w życie. Poprawki do tej ustawy musi jeszcze zaakceptować Senat. Jednak obserwując tempo tych zmian, można śmiało powiedz zobacz więcej »
Od 1 września zasiłek dla bezrobotnych wynosi 503, 20 zł. Wysokośc zasiłku jest waloryzowana w zależności od wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim półroczu, w termi zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o notariacie.Przyczyną nowelizacji jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 10 grudnia 2003 roku orzekł, że art. 5 ustawy z 14 lutego zobacz więcej »
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 31 marca 2004 r. wprowadził istotne zmiany w przepisach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, poprzez uznanie art. 17[2] ust. 2 i art. 17[8] ust. 1 oraz art. 4 ust zobacz więcej »