Szukane słowo: upadłość konsumencka

Ilość: 406

Zobacz także: upadłość , konsumencka


Szukaj w:


Do dnia 30 czerwca 2001r. problematykę warunków zawierania wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie zobacz więcej »
W Sejmie znajduje sie rządowy projekt zmian w kodeksie cywilnym. Zmiany te dotyczą umowy o roboty budowlane i mają zapobiec nagminnemu w polskich warunkach zjawisku, jakim jest upadłośc wykonawców ro zobacz więcej »
Dnia 17 marca 2004 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej. Projekt ma określić zasady zobacz więcej »
Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych podzieliła osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na tych, którzy od 1 sierpnia br. będą mogli otrzymać to świadczenie, i tych, którzy nie będą mie zobacz więcej »
Niektórzy pracownicy nie muszą bać się zwolnienia z pracy. Przepisy prawa pracy chronią bowiem trwałość ich umowy o pracę, ustanawiając zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z takim prac zobacz więcej »
Z jednej strony przepisy przewidują możliwość udostępniania informacji o spółce jej wspólnikom i akcjonariuszom, a z drugiej zobowiązują władze spółki do zachowania tajemnicy handlowej. W praktyce za zobacz więcej »
Sejm pracuje właśnie nad projektem ustawy o licencji syndyka. Ustawa ma określać zasady i tryb wydawania licencji syndyka oraz prawa i obowiązki osób posiadających licencję syndyka.Aktualnie podstawą zobacz więcej »
Dziś (tj. 24 kwietnia 2003r.) wchodzi pierwsza część nowelizacji kodeksu cywilnego. Nowela obejmuje przepisy regulujące umowę o roboty budowlane.Zmiany mają zapobiec nagminnemu w polskich warunkach z zobacz więcej »
Wciąż w Sejmie pracuje się nad poselskim projektem ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości osoby fizycznej, potocznie zwanej ustawą o upadłości konsumenckiej. Projekt dotyczy regu zobacz więcej »
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, na posiedzeniu 21 sierpnia, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrimu z możliwością zawarcia układu - poinformował Elektrim w komunikacie giełdowym. zobacz więcej »
W czwartek Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
ogłosił upadłość firmy Toora Poland z siedzibą w Nisku (Podkarpackie). Upadłość
została ogłoszona na wniosek jednego z wierzycieli firmy. zobacz więcej »
Likwidowana firma musi utworzyć rezerwę nakoszty likwidacji. Jeżeli wobec spółki sąd ogłasza upadłość zmożliwością zawarcia układu lub upadłość likwidacyjną,konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowy zobacz więcej »
Zarząd złożył wniosek o upadłość spółki. Ostatnią deską ratunku jest emisja akcji. Uplasujemy ją — wierzy spółka. zobacz więcej »
Niebawem miną dwa lata, odkąd Dom Maklerski WGI stracił licencję, a później ogłosił upadłość. W takich momentach liczy się sprawne działanie instytucji finansowych i administracji działającej w imien zobacz więcej »
W Polsce są dziesiątki tysięcy osób, które nie są wypłacalne i toczą się przeciwko nim postępowania windykacyjne, za które płaci budżet. Eksperci PSL przygotowali projekt ustawy o bankructwie prywatn zobacz więcej »