Szukane słowo: upadłość banków

Ilość: 6193

Zobacz także: upadłość , banków


Szukaj w:


W Sejmie znajduje sie rządowy projekt zmian w kodeksie cywilnym. Zmiany te dotyczą umowy o roboty budowlane i mają zapobiec nagminnemu w polskich warunkach zjawisku, jakim jest upadłośc wykonawców ro zobacz więcej »
Dnia 17 marca 2004 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej. Projekt ma określić zasady zobacz więcej »
W dniu 12 maja 2004 r. Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Poręczeń Unijnych. Ustawa przewiduje utworzenie w ramach Banku Gospodarki Krajowej funduszu, z którego bank będzie udzielał gwarancji lub p zobacz więcej »
Gdy kredytobiorca staje się niewypłacalny, bardzo szybko zostaje wszczęta egzekucja. Pytanie dlaczego, skoro w Polsce tak narzeka się na opieszałość sądów? Odpowiedź jest prosta. Prawo do wystawienia zobacz więcej »
Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych podzieliła osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na tych, którzy od 1 sierpnia br. będą mogli otrzymać to świadczenie, i tych, którzy nie będą mie zobacz więcej »
Niektórzy pracownicy nie muszą bać się zwolnienia z pracy. Przepisy prawa pracy chronią bowiem trwałość ich umowy o pracę, ustanawiając zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z takim prac zobacz więcej »
Ministerstwo Finansów chce zmienić od 1 września tego roku sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania odsetek od oszczędności w bankach. Projekt zmiany rozporządzenia w tej sprawie już opublikowano n zobacz więcej »
Z jednej strony przepisy przewidują możliwość udostępniania informacji o spółce jej wspólnikom i akcjonariuszom, a z drugiej zobowiązują władze spółki do zachowania tajemnicy handlowej. W praktyce za zobacz więcej »
Komisja Europejska chce, żeby banki doradzały klientom, jaki powinni wybrać kredyt. Banki uważają, że to dla nich zbyt duże obciążenie, gdyż klienci mogliby żądać odszkodowania za zły wybór.Jest już zobacz więcej »
Przedstawiciele Biura Informacji Kredytowej zapewniają jednak, że nawet jeśli klient figuruje w BIK jako niesolidny kredytobiorca, to choć przemawia to na jego niekorzyść, nie przekreśla jednocześnie zobacz więcej »
Choć jutro mija rok obowiązywania nowego prawa upadłościowego, jego ocena wciąż dzieli prawników. Jedni widzą dobre prawo, wymagające tylko udoskonalenia. Inni złą ustawę, wymagającą gruntownej nowel zobacz więcej »
Bez zgody klienta bankowi nie wolno przekazywać jego danych firmie windykacyjnej - stwierdził generalny inspektor ochrony danych osobowych. Powołał się na przepisy, które biorą pod ochronę konsumenta zobacz więcej »
Sejm pracuje właśnie nad projektem ustawy o licencji syndyka. Ustawa ma określać zasady i tryb wydawania licencji syndyka oraz prawa i obowiązki osób posiadających licencję syndyka.Aktualnie podstawą zobacz więcej »
20 października wchodzi w życie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Określa ona niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej, w szczególno zobacz więcej »
Dziś (tj. 24 kwietnia 2003r.) wchodzi pierwsza część nowelizacji kodeksu cywilnego. Nowela obejmuje przepisy regulujące umowę o roboty budowlane.Zmiany mają zapobiec nagminnemu w polskich warunkach z zobacz więcej »