Szukane słowo: ue

Ilość: 4021


Szukaj w:


Z dniem akcesji istotne uprawnienie zyskali zatrudnieni w Polsce pracownicy firm mających siedzibę w innym państwie UE. Zostają oni objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Dotychczas mogli zobacz więcej »
Warunkiem zwolnienia od podatku dochodów z zagranicznych środków pomocowych jest posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym są one wyłącznie gromadzone - stwierdził Wojewódzki Sąd Admini zobacz więcej »
Uregulowanie czasu pracy w nowej ustawie dotyczy tyko kierowców zatrudnionych na umowę o pracę. Do najważniejszych zmian przewidzianych w nowej ustawie zaliczyć należy:uzupełnienie definicji czasu pr zobacz więcej »
Zgłaszając do pierwszej rejestracji auto sprowadzone z zagranicy, jego właściciel musi dołączyć kilka dokumentów podatkowych. Chodzi m.in. o potwierdzenie zapłaty akcyzy w Polsce, jeśli samochód spro zobacz więcej »
Na podpis Prezydenta czeka ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest to kolejna z nowelizacji mających na celu dostosowanie prawa polsk zobacz więcej »
W większości państw UE 30 czerwca upływa termin składania przez zagranicznych przedsiębiorców wniosków o zwrot VAT za rok ubiegły. Polskim firmom pozostało więc niewiele czasu.Polscy podatnicy mogą o zobacz więcej »
Firmy ubezpieczeniowe są już przygotowane do sezonu wakacyjnego. Oferują polisy, które pozwolą turystom uniknąć problemów z ewentualnym leczeniem na terenie państw Unii Europejskiej.Wyjeżdżający do k zobacz więcej »
Przyznanie obywatelom UE (nieposiadającym polskiego obywatelstwa) praw wyborczych na terenie Polski w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest zgodne z konstytucją, orzekł wczoraj TK. Rozprawa odbył zobacz więcej »
Obywatele i przedsiębiorstwa z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą bez zezwolenia nabywać akcje i udziały w spółkach będących właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolny zobacz więcej »
Już tylko tydzień zostaje firmom, które sprzedawały lub kupowały towary w innych krajach Wspólnoty, na złożenie w urzędzie skarbowym kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE. Termin składania dekl zobacz więcej »
Arbitrzy rozstrzygający spory związane z zamówieniami publicznymi coraz częściej będą musieli sięgać nie tylko do prawa krajowego. Może się np. okazać, że przepisy któregoś z krajów UE inaczej traktu zobacz więcej »
Co roku tysiące turystów, spędzających wakacje na terenach przygranicznych, błądzi lub zbacza ze szlaku, nielegalnie przekraczając granice. Zgodnie z kodeksem karnym takie zagubienie na granicy trakt zobacz więcej »
Czy nowe prawo zamówień publicznych jest niezgodne z dyrektywami unijnymi? Pojawiają się argumenty, że tak. Za bardzo ogranicza bowiem możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej. Urząd Zamówie zobacz więcej »
Okazuje się, że pomimo zniesienia preferencji krajowych zamawiający wprowadzają kryteria oceny ofert promujące krajowych czy lokalnych przedsiębiorców. Urząd Zamówień Publicznych ostrzega, że łamią w zobacz więcej »
Ustanowienie pełnomocnika (także prawnika z urzędu) jest obecnie problemem, którego nie sposób bagatelizować w obliczu faktu, iż jesteśmy już pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Dyrektywa Unii zobacz więcej »