Szukane słowo: tytuł wykonawczy

Ilość: 122

Zobacz także: tytuł , wykonawczy


Szukaj w:


Po likwidacji tzw. dużej ulgi budowlanej szczególnego znaczenia nabrała kwestia odliczenia wydatków na wykończenie budowanego domu (mieszkania) w ramach ulgi remontowej.Z radością należy odnotować, ż zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych. Jak wskazuje sam tytuł projekt ten ma zmienić w rozpo zobacz więcej »
Od 1 września 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa, która rozszerzyła katalog polskich świąt państwowych o następne święto. Ustawa została uchwalona 27 lipca 2005 r. i nosi tytuł o ustanowieniu Dnia Pa zobacz więcej »
26 września wchodzi w życie nowelizacja prawa karnego, czyli ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy.Co zmienia się w kod zobacz więcej »
14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zobacz więcej »
Z dniem 6 maja 2006 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Europejski Tytuł Egzekucyjny w sprawach bezspornych to orzeczenie wydawane w niektórych sprawach przez sąd zobacz więcej »
Po poprawkach Senatu do Sejmu wrócił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Wskazujemy tu jedynie na niektóre z prop zobacz więcej »
Niedawno trafił do Sejmu komisyjny projekt ustawy gruntownie zmiającej ustawę o rzemiośle. Projektowane uregulowania dotyczą statusu prawnego 27 zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego izb rzemieśl zobacz więcej »
Centrum Wolontariatu już czwarty raz przyznało tytuł „Osobowości Miesiąca” Wolontariuszowi ING. Tytuł przyznawany jest raz w miesiącu dla wolontariuszy zaangażowanych w pomoc najbardziej zobacz więcej »
Ergo Hestia została uznana za jedną z najsilniejszych marek biznesowych na polskim rynku. Grupa otrzymała prestiżowy tytuł Business Superbrand 2007, przyznawany przez międzynarodową organizację Super zobacz więcej »
Od nowego roku osoby ubiegające o licencjęzarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocienieruchomościami nie będą musiały zdawać egzaminu. Nie uniknągo osoby ze średnim wykształceniem, ale muszą zło zobacz więcej »
odpowiada Marzena Nikiel -redaktor naczelny Monitora Księgowego i grupy czasopism dlaksięgowych Przed nami wydanie 100 numeru MonitoraKsięgowego (MK). Tytuł ma już ugruntowaną pozycję na rynku. Cozł zobacz więcej »
Cena ropy naftowej może wzrosnąć do 150 USD za baryłkę - ocenił w czwartek w TV Bloomberg dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), Nobuo Tanaka. zobacz więcej »
Warszawska giełda zamierza chyba ponownie konkurować o tytuł najsłabszego rynku Europy. Zachowanie indeksów GPW należy uznać za bardzo rozczarowujące. Wig20 otworzył się z zaledwie czteropunktowym pr zobacz więcej »
Jakie konsekwencje można ponieść za popełnienieplagiatu na uczelni wyższej? Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przezstudenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwaistotnego fragmentu zobacz więcej »