Szukane słowo: wspólny,

Ilość: 1021


Szukaj w:


Do końca 2006 roku protokół kontroli podatkowej nie zawierał oceny prawnej sprawy, która była przedmiotem kontroli. Podatnik niejako sam musiał dochodzić, jakie nieprawidłowości zobacz więcej »
Częstsze sprawdzanie warunków pracy w budownictwie, górnictwie oraz rolnictwie zapowiada Państwowa Inspekcja Pracy. Pod lupą znajdzie się szczególnie pierwsza z wymie zobacz więcej »
WSA w Gdańsku przyjął korzystną interpretację, gdzięki której przedsiębiorcy będą mogą zaliczyć składki na pracownicze programy emerytalne do kosztów uzyskania przychodu. Zyskaj zobacz więcej »
Podatnicy powinni kopiować całe akta swoich spraw na każdym etapie postępowania. Może się to przydać, gdy spór z fiskusem trafi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. zobacz więcej »
Rolnik będący podatnikiem VAT, który odkupi od innego rolnika niewykorzystaną kwotę mleczną, nie zapłaci od tej transakcji podatku od czynności cywilnoprawnych. zobacz więcej »
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął wczoraj precedensową sprawę dotyczącą rabatów udzielanych bezpośrednio przez producenta ostatecznemu odbiorcy, z zobacz więcej »
Odpisy amortyzacyjne można zaliczyć do kosztów podatkowych. Co jednak gdy zwrócimy środek trwały i otrzymamy w zamian cała jego równowartość? Zagadnieni zobacz więcej »
Od 1 stycznia 2008 r. zaczną obowiązywać nowe klasyfikacje: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz Polska Klasyfikacji Działalności (PKD). Na razie dla celów stat zobacz więcej »
Choć nie ma jeszcze oficjalnych danych akcji PIT 2006, "Gazeta Prawna" przy udziale izb skarbowych dokonała wstępnego podsumowania rozliczeń za miniony rok. Z sondy gazety wynika, ż zobacz więcej »
Rząd szukuje kolejną rewolucję w przepisach emerytalnych. Już nie tylko górnicy, ale i wszyscy pracujący w szkodliwych warunkach mają przejść na wcześniejsze emerytury według starych zasad zobacz więcej »
Sprawdzając, czy organ podatkowy mógł określić zobowiązanie podatkowe, czy się ono przedawniło, istotna jest data wydania decyzji, a nie jej doręczenia. Tak 31 lipca br. orzekł WS zobacz więcej »
Pełnomocnik i prokurent, który podpisuje deklarację podatkową spółki, może być ukarany, jeśli świadomie podał nieprawdziwe dane. Wszystko zależy jednak od okoliczności zobacz więcej »
Fiskus nie może się zdecydować, czy chce opodatkować wspólników spółki kapitałowej, która przekształciła się w osobową. Niektórzy z nic zobacz więcej »
Zatrzymane tytułem zadatku pieniądze to forma odszkodowania niepodlegająca VAT. Ale przedsiębiorca, wystawiając fakturę dokumentującą przyjęcie zadatku na poczet świadczenia, któr zobacz więcej »
Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad interaktywnym formularzem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Podatnicy będą mogli wystąpić zobacz więcej »