Szukane słowo: sędzia

Ilość: 150


Szukaj w:


Sąd ma uchylać przyjęty przez sprawcę mandat karny w obecności pokrzywdzonego. Przepis, który pomija udział poszkodowanego w takim postępowaniu, jest niezgodny z konstytucją, bo ogranicza jego prawo zobacz więcej »
Znowelizowany kodeks postępowania cywilnego pogorszył położenie strony słabszej w procesie, a jednocześnie niektóre przywileje słabszych rozciągnął na podmioty, które co do zasady do nich nie należą. zobacz więcej »
Za dwa lata w Krakowie ma ruszyć niezależne od ministra sprawiedliwości Centrum Kształcenia Sędziów i Prokuratorów. Z czasem dopracujemy się też jednej ogólnopolskiej listy asesorów, z której tylko n zobacz więcej »
Instytucja immunitetu z założenia powinna służyć demokracji, ponieważ chroni niezawisłość i niezależność funkcjonariuszy publicznych. W Polsce do grona nietykalnych należy ponad 14 tysięcy osób, w ty zobacz więcej »
W czasach ewidentnego kryzysu wymiaru sprawiedliwości, a nawet jego zapaści pozostawienie samorządowi sędziowskiemu nieskrępowanej swobody w kształtowaniu polityki kadrowej nie służy realizacji jakie zobacz więcej »
Generalnie opinie o nowym prawie upadłościowym i naprawczym są pozytywne, ale wskazuje się także na jego wady wymagające korekt. Przepisem, który budzi w praktyce kontrowersje i przynosi szkody, jest zobacz więcej »
Czy nadal sąd będzie pomagał osobom występującym bez adwokata?Niestety nie. Osoby, które będą przed sądem występować samodzielnie, bez pomocy adwokata czy radcy prawnego, nie mogą już liczyć na zobacz więcej »
6 grudnia 2006 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nowelizacja ta dotyczy wprowadzenia przesłanki wyłączenia zobacz więcej »
Amerykański sąd uznał, że koncern Novell jest właścicielem praw autorskich do Uniksa oraz UnixWare. Sędzia oddalił tym samym zarzuty SCO wobec Novella (dotyczące naruszenia kontraktu oraz zniesławien zobacz więcej »
Sąd Najwyższy w pełnym składzie po rozpoznaniu w dniu 14 listopada podjął uchwałę, w której - wbrew wcześniejszemu orzeczeniu z 17 lipca 2007 r. - orzekł, iż delegacje sędziów mógł jednak podpisać se zobacz więcej »
Wczoraj Sejm wybrał dwóch zastępcówprzewodniczącego i 16 sędziów Trybunału Stanu. Zastępcami przewodniczącego zostali StanisławRymar, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adwokat z WrocławiaAndrzej Gr zobacz więcej »
Od kilku już lat toczy się dyskusja na tematdostępu do zawodów prawniczych. Pamiętam, brałem udział wostatniej sesji zorganizowanej na ten temat przez FundacjęBatorego. Część dyskutantów postulowała, zobacz więcej »
Asesorów można zatrudnić jako sędziów grodzkich do sprawmniejszej wagi Zawód sędziego powinien być ukoronowaniem karieryprawniczej Kwestie wieczystoksięgowe i sprawy nieprocesowe załatwiąreferendarze zobacz więcej »
Przychodzi nam zmierzać się ze stosowaniemniedoskonale niekiedy napisanego prawa i ustalać znaczeniezapisanych słów - twierdzą sędziowie. Podczas sympozjum zorganizowanego przezKatedrę Gospodarki i A zobacz więcej »
Krajowa Rada Sądownictwa chce powstania tzw.sędziów grodzkich. Taki sędzia powoływany byłby przezprezydenta na wniosek KRS. Projekt zmian w dochodzeniu dozawodu sędziego mają również prezydent i Mini zobacz więcej »