Szukane słowo: rządowy

Ilość: 206


Szukaj w:


Senat zaakceptował bez poprawek uchwalony przez Sejm rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynnosci cywilnoprawnych. Projekt ten został przesłany jako jeden z elementów programu rządo zobacz więcej »
W Sejmie znajduje sie rządowy projekt zmian w prawie budowlanym.Rządowy projekt zmiany prawa budowlanego dotyczy między innymi kwestii, kiedy należy uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie budowy (art. 28 zobacz więcej »
W Sejmie znajduje sie rządowy projekt zmian w kodeksie cywilnym. Zmiany te dotyczą umowy o roboty budowlane i mają zapobiec nagminnemu w polskich warunkach zjawisku, jakim jest upadłośc wykonawców ro zobacz więcej »
15 października br. wpłynął do sejmu rządowy projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych.. Akt ten ma regulować takie działania, które mają na celu integ zobacz więcej »
Wczoraj, tj. 12 czerwca 2003r., Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.W projekcie ustawy określono strony transakcji handlowych. Ujęto w nim wszystkich pr zobacz więcej »
W dniu 30 marca 2004 r. zaakceptowane zostały przez Radę Ministrów kolejne propozycje tzw. planu Hausnera. Celem tych zmian jest racjonalizacja budżetu, a w szczególności wszelkich wydatków socjalnyc zobacz więcej »
Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2004 r. Rada Ministrów zaakceptowała proponowane w ramach tzw. planu Hausnera propozycje zmian w ustawach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Celem zmian jest racjonal zobacz więcej »
Na dodatek mieszkaniowy nie będą miały szans osoby, które nie szukają pracy lub też nie przyjęły jej oferty - przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych.W tym tygodniu o zobacz więcej »
Powtarzające się wypadki pogryzienia ludzi przez niebezpieczne psy przyczyniły się do uchwalenia przez rząd w dniu 21 kwietnia 2004 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Przewidywa zobacz więcej »
Towarzystwom budownictwa społecznego budowę mieszkań współfinansować będą sami najemcy. Dziś mogą to robić za pośrednictwem osób trzecich. Zmiany przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o niekt zobacz więcej »
W dniu 11 maja 2004 r. trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jest to pierwsza tak obszerna n zobacz więcej »
Od 10 marca 2004 r. w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Projekt ma na celu określenie zasad na jakich wykonywana i kontrolowana jest działalność telekomunik zobacz więcej »
Rada Ministrów w dniu 6 lipca 2004 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnyc zobacz więcej »
Studia uzupełniające magisterskie, podyplomowe i MBA, wyjazdy zagraniczne, kursy językowe i e-learningowe, specjalistyczne szkolenia oraz wydawnictwa edukacyjne – to oferta IV Wirtualnych Targó zobacz więcej »
Podczas wyborów parlamentarnych z 2001 r. zapowiadano ograniczanie rozdętej i kosztownej administracji. Z planów utworzenia Prokuratorii Generalnej widać, że determinacji wystarczyło tylko do czasu z zobacz więcej »