Szukane słowo: rachunek kosztów działań

Ilość: 1982

Zobacz także: rachunek , kosztów , działań


Szukaj w:


1 stycznia 2003r. wchodzi w życie ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Jest to kolejny akt prawny, który reguluje kwestie świadczeń zobacz więcej »
Jeśli organ skarbowy wykluczy z kosztów wydatki na wynagrodzenie członka zarządu, w tym wyjazdy służbowe, musi przeanalizować, czy nie można do tej kategorii zaliczyć wydatków na używanie do celów sł zobacz więcej »
Podatnicy korzystający z ulg podatkowych przyzwyczajeni są do składania wyjaśnień w urzędzie skarbowym. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że pracownicy urzędu mogą złożyć wizytę w ich mieszkaniu zobacz więcej »
W dniu 3 kwietnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów zobacz więcej »
To, że dany podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu pewnego wydatku, lecz wydatek ten stanowiłby koszt takiego przychodu w ujęciu modelowym, nie wyłącza prawa do odliczenia VAT.Według pop zobacz więcej »
Wydatki poniesione z tytułu zlecenia ściągnięcia należności wyspecjalizowanym firmom mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem, że działania windykacyjne faktycznie miały miejsce i podat zobacz więcej »
Pewne ograniczenia w obrocie dewizowym z zagranicą dotyczą tylko państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Z 1 lipca 2004 r. następuje kolejne poszerzenie swobody w obrocie z państwam zobacz więcej »
Żeby podatnik zdążył wypłacić pieniądze z banku, zanim konto zostanie zajęte w postępowaniu egzekucyjnym, powinien mieć znajomego listonosza.To stwierdzenie można wysnuć, jeśli porównamy tezy dwóch o zobacz więcej »
Telekomunikacja Polska SA ma obowiązek informować abonentów o wykorzystanym przez nich limicie połączeń internetowych wykupionych za ryczałt - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.TP SA wpro zobacz więcej »
Wspólnicy spółki cywilnej będący współwłaścicielami wynajmowanej kamienicy mają prawo do jej amortyzowania. Odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów z najmu i są zaliczane w ciężar ty zobacz więcej »
Okresy zatrudnienia za granicą zaliczane są do stażu pracy w kraju, ale pod warunkiem opłacania składek na Fundusz Pracy. Składki te zainteresowani muszą sami wpłacać na rachunek bankowy powiatowego zobacz więcej »
Mimo niekorzystnego dla siebie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, fiskus nie rezygnuje. Za wszelką cenę chce zachować kontrowersyjne prawo do oceny działań podatników pod kątem tego, czy nie zmierzają zobacz więcej »
Termin składania wniosków o kredyt studencki upływa 15 listopada. Umowy z bankiem muszą być podpisane do 28 lutego.Najważniejsze zmiany lipcowej nowelizacji ustawy o pożyczkach i kredytach studenckic zobacz więcej »
Przedsiębiorcy wrócili z wakacji i zastanawiają się, jak zaliczyć do kosztów wydatki związane z wyjazdami, podczas których załatwiali również sprawy służbowe. Jest to możliwe. Podatnik musi jednak by zobacz więcej »
Postulat "parlament bez przestępców" - bez wątpienia słuszny i cieszący się poparciem społecznym - zaowocował przyjęciem programu działań legislacyjnych, w tym zmiany konstytucji, uzasadnianego potrz zobacz więcej »