Szukane słowo: masa upadłości

Ilość: 414

Zobacz także: masa , upadłości


Szukaj w:


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić umorzenia należności z tytułu nieściągalnych składek - orzekł w czwartkowej uchwale Sąd Najwyższy (Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) zobacz więcej »
Dnia 17 marca 2004 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej. Projekt ma określić zasady zobacz więcej »
Projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że upadły nie będzie mógł uciec przed wierzycielem ze swoim majątkiem w drodze rozwodu zobacz więcej »
Prawo upadłościowe i naprawcze nakłada na sąd w postępowaniu o ogłoszenie upadłości obowiązek przeprowadzenia z urzędu postępowania zabezpieczającego, przede wszystkim przez ustanowienie tymczasowego zobacz więcej »
Wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi to jedna z bardziej istotnych kwestii omawianych przez sejmową podkomisję do spraw nowelizacji ustawy o VAT. Ułatwiłaby ona działalność wielu firmom, które nie otr zobacz więcej »
29 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi. Przykładowo op zobacz więcej »
Na ostateczne uchwalenie przez Sejm (po wprowadzeniu poprawek przez Senat) czeka rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu us zobacz więcej »
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wchodzi w życie 20 marca br. Ma ona na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania zobacz więcej »
Od 26 kwietnia 2007 r. zmieniają się zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej i nałożono w związku z tym nowe obowiązki na pracodawców. W Kodeksie pracy pojawi się np. nowe wykroczenie przeciwko zobacz więcej »
Wciąż w Sejmie pracuje się nad poselskim projektem ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości osoby fizycznej, potocznie zwanej ustawą o upadłości konsumenckiej. Projekt dotyczy regu zobacz więcej »
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, na posiedzeniu 21 sierpnia, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrimu z możliwością zawarcia układu - poinformował Elektrim w komunikacie giełdowym. zobacz więcej »
Brak zapłaty za sprzedane towary powodujezatory finansowe i obniża zysk. W skrajnych sytuacjach prowadzido upadłości wierzyciela, czyli tej strony umowy, którawywiązała się ze wszystkich zobowiązań. zobacz więcej »
Sąd Rejonowy w Lublinie potwierdził prawomocność postanowienia z 9 listopada o umorzeniu postępowania upadłościowego Instalu Lublin. Kończy to perypetie spółki z wierzycielami. Inwestorzy windują kur zobacz więcej »
Zdarza się, iż w wyniku przeprowadzeniapostępowania upadłościowego wszyscy wierzyciele zostanązaspokojeni, a mimo to w masie upadłości pozostaje jeszczemajątek. W takim szczególnym przypadku narzucon zobacz więcej »
Polskie przedsiębiorstwa są w coraz lepszej kondycji. Świadczyć może o tym spadek liczby firm, które dotknęło w ubiegłym roku widmo upadłości. zobacz więcej »