Szukane słowo: majątek wspólny

Ilość: 1279

Zobacz także: majątek , wspólny


Szukaj w:


W Senacie znajduje się projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zmiana dotyczyć będzie uchylenia absurdalnego przepisu, który zezwalał na obciążanie nieruchomości stanowiących majątek zobacz więcej »
Z chwilą rozwodu ustaje majątkowa wspólność małżeńska. Dorobkowy majątek staje się współwłasnością w częściach ułamkowych. Do tego majątku wchodzi także spółdzielcze mieszkanie o statusie lokatorskim zobacz więcej »
Prawo upadłościowe i naprawcze nakłada na sąd w postępowaniu o ogłoszenie upadłości obowiązek przeprowadzenia z urzędu postępowania zabezpieczającego, przede wszystkim przez ustanowienie tymczasowego zobacz więcej »
Jeśli wkład jednego z małżonków w spółce cywilnej został finansowany środkami pochodzącymi z majątku wspólnego (dorobkowego) małżonków, to po rozwodzie jest on rozliczany w sposób analogiczny do rozl zobacz więcej »
W dniu 20 stycznia 2005 r. weszła w życie obszerna i istotna nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zmiany nią wprowadzone dotyczą przede wszystkim małżeńskich ustroi majątkowych, lecz nie ty zobacz więcej »
22 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilny zobacz więcej »
Częstsze sprawdzanie warunków pracy w budownictwie, górnictwie oraz rolnictwie zapowiada Państwowa Inspekcja Pracy. Pod lupą znajdzie się szczególnie pierwsza z wymie zobacz więcej »
WSA w Gdańsku przyjął korzystną interpretację, gdzięki której przedsiębiorcy będą mogą zaliczyć składki na pracownicze programy emerytalne do kosztów uzyskania przychodu. Zyskaj zobacz więcej »
Do końca 2006 roku protokół kontroli podatkowej nie zawierał oceny prawnej sprawy, która była przedmiotem kontroli. Podatnik niejako sam musiał dochodzić, jakie nieprawidłowości zobacz więcej »
Rolnik będący podatnikiem VAT, który odkupi od innego rolnika niewykorzystaną kwotę mleczną, nie zapłaci od tej transakcji podatku od czynności cywilnoprawnych. zobacz więcej »
Podatnicy powinni kopiować całe akta swoich spraw na każdym etapie postępowania. Może się to przydać, gdy spór z fiskusem trafi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. zobacz więcej »
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął wczoraj precedensową sprawę dotyczącą rabatów udzielanych bezpośrednio przez producenta ostatecznemu odbiorcy, z zobacz więcej »
Odpisy amortyzacyjne można zaliczyć do kosztów podatkowych. Co jednak gdy zwrócimy środek trwały i otrzymamy w zamian cała jego równowartość? Zagadnieni zobacz więcej »
Od 1 stycznia 2008 r. zaczną obowiązywać nowe klasyfikacje: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz Polska Klasyfikacji Działalności (PKD). Na razie dla celów stat zobacz więcej »
Choć nie ma jeszcze oficjalnych danych akcji PIT 2006, "Gazeta Prawna" przy udziale izb skarbowych dokonała wstępnego podsumowania rozliczeń za miniony rok. Z sondy gazety wynika, ż zobacz więcej »