Szukane słowo: licencja syndyka

Ilość: 69

Zobacz także: licencja , syndyka


Szukaj w:


W agencjach pośrednictwa obrotu nieruchomościami umowy z klientami zawierają obecnie często osoby, które nie mają licencji zawodowych. Już wkrótce nie będzie to możliwe.Takie zmiany przewiduje noweli zobacz więcej »
W Ministerstwie Sprawiedliwości od listopada ubiegłego roku (2003) znajduje się projekt ustawy o syndykach, która miałaby określić warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa do wykonywania zawodu syn zobacz więcej »
Taksówkarze nie godzą się, by przewoźnicy z licencją na krajowy przewóz osób przejmowali ich klientów. Lobbują więc na rzecz zmiany ustawy o transporcie drogowym.Taksówka powinna być wyposażona w tak zobacz więcej »
Generalnie opinie o nowym prawie upadłościowym i naprawczym są pozytywne, ale wskazuje się także na jego wady wymagające korekt. Przepisem, który budzi w praktyce kontrowersje i przynosi szkody, jest zobacz więcej »
Sejm pracuje właśnie nad projektem ustawy o licencji syndyka. Ustawa ma określać zasady i tryb wydawania licencji syndyka oraz prawa i obowiązki osób posiadających licencję syndyka.Aktualnie podstawą zobacz więcej »
Być może, iż sposobem na swoje własne bezrobocie jest praca w charakterze pośrednika pracy. Innymi słowy pracuje szukając pracy dla innych. Ogólne zasady dotyczące pośredników pracy oraz doradców zaw zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony jest projekt rozporządzenia, jakie ma zostać wydane przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku post zobacz więcej »
29 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi. Przykładowo op zobacz więcej »
Zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji - określa uchwalona przez Sejm 9 maja br. ustawa o licencji synd zobacz więcej »
Czy deweloper odpowiada za szkodę wynikłą zniewykonania zobowiązania na podstawie art. 471 kodeksucywilnego, jakie są skutki ograniczenia prawa głosuakcjonariusza w statucie spółki, w jakiej kategori zobacz więcej »
Wpłaty dokonywane przez syndyka nie mogą byćprzez organ podatkowy zaliczone proporcjonalnie na zaległośćpodatkową i odsetki. Odsetki, pomimo ich charakteru ubocznego ipochodnego względem wierzytelnoś zobacz więcej »
Syndycy, nadzorcy i zarządcy sądowi to ważneosoby w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym.Zgodnie z nowymi przepisami mogą pełnić te funkcje tylko pouzyskaniu licencji syndyka. Ministers zobacz więcej »
Czy zasady dotyczące udzielania licencji majązastosowanie do utworów zamieszczanych w internecie? Zasady te mają zastosowanie do utworówwykorzystywanych w cyberprzestrzeni. Specyfika internetuwypraco zobacz więcej »
Kiedy rozpowszechnianie utworów w sieci jestlegalne? Czym charakteryzuje się licencja na korzystanie zcudzego utworu? Rozpowszechnianie utworów w internecie tojedno z pól eksploatacji. Korzystający m zobacz więcej »
Większość palaczy porzuciłaby nałóg, gdyby utrudniono im zakup papierosów, nakładając na nich wymóg uzyskania specjalnej licencji - uważa doradca rządu brytyjskiego, szef wpływowej organizacji Health zobacz więcej »