Szukane słowo: konsument

Ilość: 67


Szukaj w:


Do dnia 30 czerwca 2001r. problematykę warunków zawierania wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie zobacz więcej »
Celem proponowanych zmian jest doprecyzowanie zapisów ustawy.Jak wiadomo, konsument ma prawo do odstąpienia w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość bez po zobacz więcej »
Dnia 17 marca 2004 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej. Projekt ma określić zasady zobacz więcej »
Gdy kredytobiorca staje się niewypłacalny, bardzo szybko zostaje wszczęta egzekucja. Pytanie dlaczego, skoro w Polsce tak narzeka się na opieszałość sądów? Odpowiedź jest prosta. Prawo do wystawienia zobacz więcej »
Chcesz dokonać zakupów przez Internet? Wystarczy wejść na właściwą stronę. Chcesz tylko pooglądać? Uważaj, bo niechcący możesz przystąpić do umowy. Konsument nie zawsze zdaje sobie sprawę, kiedy, jak zobacz więcej »
Coraz bardziej popularne zakupy przez Internet niosą ze sobą jednak dość duże ryzyko. Z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że liczba naruszeń praw konsumenta jest wręcz szokując zobacz więcej »
Umowy ubezpieczeniowe należą do dziedzin wyróżniających się słabą ochroną interesów konsumenta. Jest wiele przykładów i dowodów na to, iż nierównowaga w zabezpieczeniu interesów ubezpieczyciela i ube zobacz więcej »
 Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa zobacz więcej »
Wchodząca w życie 8 października br., ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny do zobacz więcej »
20 lutego br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona antylichwiarskie zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczą zobacz więcej »
Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ochrona konsumentów, zapewnien zobacz więcej »
Świadomy konsument to taki, który potrafi uniknąć pętli zadłużeniowej – z korzyścią i dla siebie, i dla instytucji finansowej. To również taka osoba, która czyta umowy przed ich podpisaniem  zobacz więcej »
Generalną zasadą przy podpisywaniu umowy z deweloperem jest to, że konsument ma prawo wiedzieć, na co się decyduje – mówi Katarzyna Frąc z UOKiK. Wszystkie warunki umowy powinny być więc precyz zobacz więcej »
Generalną zasadą przy podpisywaniu umowy z deweloperem jest to, że konsument ma prawo wiedzieć, na co się decyduje -- mówi Katarzyna Frąc z UOKiK. Wszystkie warunki umowy powinny być więc pre zobacz więcej »
Uprawnienia konsumentów i możliwośćdochodzenia roszczeń u sprzedawców są zbliżone w całejEuropie. Takich gwarancji możemy nie mieć, gdy zamówimy towarpoza Unią. W Polsce, jak i w innych krajach UE, w zobacz więcej »