Szukane słowo: grunty

Ilość: 84


Szukaj w:


Obywatele i przedsiębiorstwa z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą bez zezwolenia nabywać akcje i udziały w spółkach będących właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolny zobacz więcej »
Cofnięcie zwolnienia z podatku od nieruchomości w specjalnej strefie ekonomicznej nie narusza konstytucji. Tak wynika ze sformułowanej 6 lipca przez Trybunał Konstytucyjny odpowiedzi na pytanie prawn zobacz więcej »
Radni Olsztyna przyjęli wczoraj uchwałę, która pozwala mieszkańcom tego miasta nabywać na własność grunty znajdujące się pod budynkami mieszkalnymi. Zdaniem wielu radnych, uchwała ta zabezpieczy mias zobacz więcej »
Jak wynika z danych Agencji Nieruchomości Rolnych, ceny ziemi w Polsce systematycznie rosną. W ciągu ostatnich sześciu lat odnotowano ich wzrost aż o 120%. Według analityków, zakup ziemi jest i nadal zobacz więcej »
W najbliższym czasie powiększy się aż dziesięć z czternastu istniejących specjalnych stref ekonomicznych. Takiej sytuacji jeszcze w Polsce nie było. Dziesięć stref ekonomicznych czeka na grunty, na k zobacz więcej »
Białołęka przy ul. Świderskiej w okolicach
planowanego mostu Północnego, Służewiec na terenie torów wyścigów konnych,
grunty na Łuku Siekierkowskim, tereny Zielonej Białołęki w okolicach zobacz więcej »
Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem odnieruchomości budowle oraz zajęte pod nie grunty wchodzącew skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy otransporcie kolejowym. Zwolnienie to nie obejmu zobacz więcej »
Zdarza się, że umowy sprzedaży obejmują gruntywraz z budynkami. Jak powinny być opodatkowane tego rodzajutransakcje? ANDRZEJ DĘBIEC partner w kancelarii Lovells Grunty, jeżeli sprzedawane są jakoni zobacz więcej »
Arpad Chowańczak i Aurelia Czarnowska w 1920 roku kupili piękne grunty w Warszawie. Swoją własność stracili w 1945 roku na mocy tzw. dekretu Bieruta. Kilka lat później stanął Stadion X-lecia. Teraz i zobacz więcej »
Spadkobiercy Arpada Chowańczaka i Aurelii Czarnowskiej, którzy w 1920 r. kupili grunty pod obecnym Stadionem X-lecia w Warszawie, chcą je odzyskać. Przedwojenni właściciele stracili te tereny na mocy zobacz więcej »
Grunty, budynki biurowe czy też magazynowezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej sąopodatkowane podatkiem od nieruchomości. Stawki tego podatku naswoim terenie ustala każda gmina. W przypa zobacz więcej »
Dom Development kupił grunty pod budowę 86 domów jednorodzinnych w Józefosławiu pod Warszawą. Koszt zakupu ziemi wyniósł 64,8 mln zł zobacz więcej »
Echo Investment kupił za 11,8 mln zł spółkę deweloperską Ultra Marina, do której należy grunt w Koszalinie o powierzchni 3,3 ha. Echo planuje wybudowanie tam do 2011 roku centrum handlowo-rozrywkoweg zobacz więcej »
Wszystkie grunty znajdujące się na obszarach przeznaczonych pod urbanizację zostaną odrolnione - zakłada projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, o którym pisze "Gazeta Prawna". Inwest zobacz więcej »
Wszystkie grunty znajdujące się w granicach obszarów przeznaczonych pod urbanizację zostaną odrolnione - zakłada projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. - Wystarczy, że gmina przyjmie zobacz więcej »