Szukane słowo: cele emigracyjne

Ilość: 227

Zobacz także: cele , emigracyjne


Szukaj w:


Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego.Projekt nowelizacji ustawy ma dwa cele:Po pierwsze, chodzi o bardziej precyzyjne uregulowanie spraw związanych ze zgłoszeni zobacz więcej »
Warunkiem zwolnienia od podatku dochodów z zagranicznych środków pomocowych jest posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym są one wyłącznie gromadzone - stwierdził Wojewódzki Sąd Admini zobacz więcej »
Podatnicy korzystający z ulg podatkowych przyzwyczajeni są do składania wyjaśnień w urzędzie skarbowym. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że pracownicy urzędu mogą złożyć wizytę w ich mieszkaniu zobacz więcej »
Pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczone na cele mieszkaniowe pracowników, w tym na remonty, nie są obciążone żadnym podatkiem. Trzeba je bowiem zwrócić, a więc nie są dochod zobacz więcej »
Osoba, która darowała nieruchomość, a następnie z powodu niewdzięczności obdarowanego odwołała darowiznę i ponownie stała się jej właścicielką, ma obowiązek zapłacenia 10-procentowego podatku od jej zobacz więcej »
Od 1 stycznia 2005 r. związki zawodowe będą płaciły podatek dochodowy od dochodów w części przeznaczonej na cele statutowe. Miliony składek, z których finansowana jest działalność zakładowych organiz zobacz więcej »
Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej pracodawcy mogą otrzymać tylko zwrot rzeczywistych dodatkowych kosztów poniesionych na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego. Co więcej, muszą obliczyć zobacz więcej »
Główne cele projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) to pobudzenie inwestycji sektora publicznego, zwłaszcza infrastrukturalnych, przez stworzenie optymalnych ram prawnych dla przedsi zobacz więcej »
Wysokie opłaty za karty pojazdu dla samochodów sprowadzanych z zagranicy i rejestrowanych w Polsce po raz pierwszy zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego rzecznik praw obywatelskich. Zarzucił, że jes zobacz więcej »
2 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Konieczność wydania takiego aktu pojawiła się wraz z zasadą, zgodnie z którą powszechna zobacz więcej »
Koszty odsetek od kredytów mieszkaniowych stanowią jedną z barier w dostępie do własnego mieszkania. Rządowy projekt ustawy o finansowym wsparciu dla rodzin w nabywaniu własnego mieszkania przewiduje zobacz więcej »
Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m.in. kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego. W związku z tym 20 kwietnia 2006 r. wchodzi w ż zobacz więcej »
Rząd skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Treść projektu stwarza szansę na wprowadzenie bardzo korzystnych zmia zobacz więcej »
Dnia 29.06.2006 r. skierowano do Sejmu do pierwszego czytania rządowy projekt zmiany ustawy o podatku od osób fizycznych. Nowelizacja, według zamierzeń rządu ma wejść w życie w styczniu roku 2007. Do zobacz więcej »
Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ochrona konsumentów, zapewnien zobacz więcej »