Szukane słowo: sąd

Ilość: 0


Szukaj w:


Ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza w rozdziale 1 działu II tytułu VI księgi pierwszej K.p.c. instytucję mediacji jako al zobacz więcej »
W zasadzie w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania koszty procesu ponosi w sprawach z oskarżenia publicznego - Skarb Państwa, z wyjątkiem należności adwokackich z tytułu występow zobacz więcej »
Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samor zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który trafił niedawno do Sejmu, dotyczy uproszczenia i usprawnienia przebiegu procesu cywilnego, zobacz więcej »
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który jest obecnie przedmiotem prac komisji sejmowych, dotyczy ograniczenia repr zobacz więcej »