Szukane słowo: przeciwko

Ilość: 768


Szukaj w:


Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ogłosiła 22 czerwca precedensowy wyrok w sprawie Broniowski przeciwko Polsce. Skarga Jerzego Broniowskiego dotyczyła braku możliwości zaspokojenia p zobacz więcej »
W Polsce są środki prawne pozwalające na przejmowanie na rzecz państwa majątków pochodzących z przestępstw, ale rzadko są stosowane. Fortuny największych polskich przestępców pozostają nienaruszone. zobacz więcej »
Jednym z wysoce szkodliwych społecznie procederów związanych ze sferą szkolnictwa wyższego jest przedkładanie przez studentów prac magisterskich (licencjackich) napisanych przez inne osoby. Ocena ety zobacz więcej »
Osoba, wobec której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać renty od zobowiązanego do naprawienia szkody. Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie o rentę wytoczonej przez zamies zobacz więcej »
Kampania reklamowa firmy Heyah - "Nie jedźcie nad morze", "Nie jedźcie na Mazury", "Nie jedźcie w góry" - wzbudza kontrowersje i otwiera dyskusję, czy negatywna reklama może naruszać prawo lub dobre zobacz więcej »
Jak dowiedziała się „GP”, organizacje przedsiębiorców chcą już w tym tygodniu rozpocząć kampanię, mającą na celu obronę dotychczasowego systemu opłacania składek na ZUS, przez osoby prowa zobacz więcej »
Naśladownictwo przez przedsiębiorcę gotowego produktu drugiego przedsiębiorcy nie jest czynem nieuczciwej konkurencji, jeśli nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości pro zobacz więcej »
Mimo że przedsiębiorcy odstępują, po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od stosowania zakazanych klauzul umownych, to i tak kierowane są przeciwko nim pozwy do sądu. Efekt jest tak zobacz więcej »
Arbitrzy rozstrzygający spory związane z zamówieniami publicznymi coraz częściej będą musieli sięgać nie tylko do prawa krajowego. Może się np. okazać, że przepisy któregoś z krajów UE inaczej traktu zobacz więcej »
Sąd Najwyższy ponownie oceni konsekwencje podania przez dziennikarza nieprawdziwych informacji, gdy zachował on szczególną staranność przy ich zbieraniu. Takiej właśnie sytuacji dotyczył wyrok w głoś zobacz więcej »
Są sprawy, których nie można od razu załatwić w drodze postępowania sądowego, bo najpierw należy wyczerpać drogę administracyjną. Do takich należą roszczenia o naprawienie szkody za zalanie nieruchom zobacz więcej »
Mimo niekorzystnego dla siebie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, fiskus nie rezygnuje. Za wszelką cenę chce zachować kontrowersyjne prawo do oceny działań podatników pod kątem tego, czy nie zmierzają zobacz więcej »
Polskie pozwy roszczeniowe składane przed niemieckimi sądami za krzywdy wyrządzone wskutek wojny mają minimalne szanse powodzenia – oceniają eksperci. Prowadzą natomiast do eskalacji postaw ros zobacz więcej »
O mobbingu mówi się coraz głośniej, ale większość pracowników wciąż nie wie, jak może się przed nim bronić. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rozpoczęło akcję uświadamiania społeczeństwa zobacz więcej »
Międzynarodowe zrzeszenie branży fonograficznej IFPI złożyło 459 pozwów cywilnych i karnych przeciwko osobom, które oferowały dużą liczbę plików muzycznych chronionych prawami autorskimi. (...) zobacz więcej »