Szukane słowo: ustaw

Ilość: 395


Szukaj w:


Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która uproszcza i przyspiesza proces udzielania zamówień publicznych. Ma ona na celu doko zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, który obecnie znajduje się w Sejmie, dotyczy włączenia systemu wyna zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, który trafił niedawno do Sejmu, przewiduje stworzenie optymalnych możliwości zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który trafił niedawno do Sejmu, dotyczy uproszczenia i usprawnienia przebiegu procesu cywilnego, zobacz więcej »
6 lipca wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona obniżone stawki akcyzy na paliwa z dodatkiem biokompon zobacz więcej »
Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratoro zobacz więcej »
Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratoro zobacz więcej »
20 lipca 2007 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma przede wszytkim na celu przebudowę systemu kompetencji o zobacz więcej »
Od 30 lipca 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zobacz więcej »
Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu wdrożenie do zobacz więcej »
Rozwiązanie Sejmu oznacza przerwanie prac nad zmianami ustaw podatkowych. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że od 1 stycznia 2008 r. mieszkania będą opodatkowane 22-procentowym, a nie 7-procentowym VA zobacz więcej »
Do parlamentu trafiły trzy projekty ustaw,
które mają uchronić Polaków przed roszczeniami majątkowymi
Niemców, którzy przed laty wyjechali z Polski, a teraz ubiegają
się o zwrot pozost zobacz więcej »
Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa chciałby, aby rząd przyjął jak najszybciej projekty ustaw dotyczące m.in. VAT-u w budownictwie oraz realizacji inwestycji związanych z mistr zobacz więcej »
Rząd przyjął projekty ustaw, które mająbronić naszych interesów przed niemieckimi roszczeniami. W obu,pisze "Rzeczpospolita", brakuje najczęściej postulowanegorozwiązania - obniżenia okresu zobacz więcej »
Na dzisiejszym posiedzeniu rząd ma przyjąć pakiet ustaw realizujących politykę prorodzinną - pisze "Gazeta Prawna". Autorem projektu, który zakłada nowelizację ośmiu ustaw, jest minister pracy, Joann zobacz więcej »