Szukane słowo: ustaw

Ilość: 395


Szukaj w:


Na ostateczne uchwalenie przez Sejm (po wprowadzeniu poprawek przez Senat) czeka rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu us zobacz więcej »
6 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia pięć ustaw dotyczących posz zobacz więcej »
Z początkiem 2007 roku wchodzi w życie wiele istotnych zmian w ustawach podatkowych. Przykładowo ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zobacz więcej »
Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przewiduje m.in. możliwość s zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Propozycje rządowe zmierzają np. do wprowadzenia tzw. jurysdykcji krajowej koniec zobacz więcej »
21 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Inaczej określono jeden z warun zobacz więcej »
Od 12 marca zaczną działać tak zwane sądy 24-godzinne. Tego dnia wchodzi bowiem w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządz zobacz więcej »
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wchodzi w życie 20 marca br. Ma ona na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania zobacz więcej »
21 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw. Nowelizacja przede wszystkim dostosowuje polskie regulacje do uregulowań wsp zobacz więcej »
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje m.in. modyfikację dotychczasowego systemu egzaminów eksternistycznych oraz rozw zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przewiduje przede wszystkim wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które określą zasady wykonywania telepracy, sp zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie w Sejmie, ma na celu wprowadzenie uregulowań umożliwiających bardziej efektywne zwalczanie zobacz więcej »
24 maja 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw. Duża nowelizacja ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin dos zobacz więcej »
Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samor zobacz więcej »
Wchodząca w zasadzie w życie z dniem 11 czerwca 2007 r. ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw dotyczy m.in.: rozszerzenia zadań Straży Gr zobacz więcej »