Szukane słowo: projekt

Ilość: 2436


Szukaj w:


W dniu 24 czerwca 2004 r. trafił do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. Posłowie przygotowali wspomniany projekt w celu uchronienia konsumentów przed niebezpieczeń zobacz więcej »
Wydawcy pytają: Czy twórczość naszych współpracowników podlega VAT? Fiskus milczy, a wydawnictwa na razie rozliczają się z autorami bez tego podatku. Zainteresowanych nie zadowala poselski projekt st zobacz więcej »
Projekt ustawy o tzw. złotej akcji jest zgodny z prawem wspólnotowym, naszą konstytucją i orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.Terminem "złota akcja" (nie jest to pojęcie ustawowe) ok zobacz więcej »
Projekt budowlany składany byłby w starostwie, gdzie specjalna komisja zajęłaby się zbieraniem opinii od poszczególnych instytucji. Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt odpowiednich pr zobacz więcej »
W marcu 2005 r. oprócz związków zawodowych mają działać w firmach także rady pracownicze – zakłada projekt ustawy o informacji i konsultacji pracowników opracowany przez Ministerstwo Gospodarki zobacz więcej »
Ministerstwo Finansów chce zmienić od 1 września tego roku sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania odsetek od oszczędności w bankach. Projekt zmiany rozporządzenia w tej sprawie już opublikowano n zobacz więcej »
Główne założenie projektowanej ustawy to zwiększenie przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku zmian dotyczących zakresu i wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczn zobacz więcej »
W Ministerstwie Sprawiedliwości od listopada ubiegłego roku (2003) znajduje się projekt ustawy o syndykach, która miałaby określić warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa do wykonywania zawodu syn zobacz więcej »
Kary pieniężne za nieopłacone parkowanie są zbyt wysokie - uważają posłowie i chcą to szybko zmienić. Ich zdaniem o wysokości kary powinny samodzielnie decydować samorządy.Projekt nowelizacji ustawy zobacz więcej »
Czy prodziekan może wygrać konkurs na projekt nowego budynku dla swojej uczelni? Okazuje się, że do niedawna było to możliwe. I to w sytuacji, gdy w komisji konkursowej zasiadali koledzy z wydziału p zobacz więcej »
Nowe zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone błędnymi decyzjami urzędników przewiduje senacki projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Jest on obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie. Dotychcza zobacz więcej »
Sejm pracuje właśnie nad projektem ustawy o o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jak dotąd kwestie związa zobacz więcej »
Dziś rząd zdecyduje, czy od 2005 r. lokatorzy w byłych mieszkaniach kwaterunkowych będą płacili czynsze bez jakichkolwiek ograniczeń. Ministrowie mają przyjąć autopoprawkę do rządowego projektu nowel zobacz więcej »
Opisywany projekt za cel stawia wprowadzenie zmian w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych spółdzielni. Być może stanowiska te staną się posadami wymagającymi dużo więcej uwag zobacz więcej »
Dopiero rok obowiązuje ustawa o planowaniu, a już Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić nowy, nieznany w żadnym innym państwie, model gospodarki przestrzennej. To zbyt radykalne i niebezpieczne zobacz więcej »