Szukane słowo: ustaw

Ilość: 395


Szukaj w:


Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Projektowana ustawa ma za zadani zobacz więcej »
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz nowelizacji niektórych innych ustaw. Nowelizacja jest częścią przyjętego przez Radę Ministrów programu “Plan działań zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Zmiana ustawy o drogach publicznych jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyj zobacz więcej »
Niedawno wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji. Nowelizacja miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Kog zobacz więcej »
20 lutego br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona antylichwiarskie zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczą zobacz więcej »
W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Weszło ono w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 lutego 2006 r., ale z mocą obowi zobacz więcej »
7 marca 2006 r. wchodzi w życie ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady rejestracji, sprawozdawczości, dodatkowych obowiązków i akredytacji lobbystów. Ponadto wy zobacz więcej »
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje zmiany dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowyc zobacz więcej »
25 kwietnia 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego. W Banku Gospodarstwa Krajowego w latach zobacz więcej »
Przedmiotem prac Sejmu jest obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 15 lipca 2006 r., a więc ju zobacz więcej »
Po poprawkach Senatu do Sejmu wrócił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Wskazujemy tu jedynie na niektóre z prop zobacz więcej »
W Sejmie jest obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten ma służyć zmini zobacz więcej »
11 listopada br. wchodzi w życie ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Pol zobacz więcej »
11 listopada br. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest przede wszystkim wprowadzenie z zobacz więcej »