Szukane słowo: projekt

Ilość: 2436


Szukaj w:


Według danych organizacji pozarządowych nawet co szóste dziecko w Polsce jest molestowane seksualnie. Aby temu zapobiec posłowie przygotowali projekt zmian w Kodeksie karnym mających na celu zaostrze zobacz więcej »
Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt określa warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze zobacz więcej »
Zgodnie z opinią posłów nowa ustawa o VAT uchwalona 11 marca 2004 r. zawiera szereg rozwiązań naruszających równość traktowania podmiotów, tworzy niepewność podatnika, co do wymagań określonych przez zobacz więcej »
Projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że upadły nie będzie mógł uciec przed wierzycielem ze swoim majątkiem w drodze rozwodu zobacz więcej »
Od 21 czerwca 2004 r. rozpatrywany jest w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach. Projekt przygotowany został przez Radę Ministrów. Przewidziane zmiany mają na celu dostosowanie ustawy zobacz więcej »
Na 77 posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy prawo łowieckie. Projekt został przygotowany przez grupę posłów. Przewidziano w nim regulacje dotyczące zmiany uprawn zobacz więcej »
Posłowie w dniu 22 czerwca 2004 r. przekazali do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przewiduje on wprowadzenie ograniczenia w zakresie odse zobacz więcej »
W ostatnim czasie nasiliły się przypadki wykorzystywania stanowisk publicznych dla osiągnięcia korzyści majątkowych. W celu walki z korupcją posłowie przygotowali projekt ustawy o zmianie ustawy o og zobacz więcej »
Posłowie nie rezygnują z prób ograniczenia za pomocą prawa zjawiska zwanego lichwą. Chcą w kodeksie cywilnym wyznaczyć górną granicę odsetek umownych. Najpierw z taką propozycją występowali posłowie zobacz więcej »
Przedstawiciele Unii Polityki Realnej (UPR) zaprezentowali w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie projekt ustawy przywracającej karę śmierci dla morderców. "Trzy czwarte Polaków popiera k zobacz więcej »
Wczoraj w Sejmie odbyła się debata na temat poselskiego projektu zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zakłada on, że osoby pobierające do kwietnia br. świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ot zobacz więcej »
Rada Ministrów w dniu 6 lipca 2004 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnyc zobacz więcej »
W dniu 28 czerwca 2004 r. trafił do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Został opracowane w związku z rozporządzeniem 1606/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2 zobacz więcej »
W dniu 2 czerwca 2004 r. trafił do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Zmiany zobacz więcej »
Osoby, które kupują materiały budowlane na remont lub budowę, powinny zbierać faktury. Jest szansa, że będą one mogły uzyskać zwrot części zawartego w nich VAT.Sejmowa podkomisja rozpatrując projekt zobacz więcej »