Szukane słowo: ustaw

Ilość: 395


Szukaj w:


W Dzienniku Ustaw nr 224 ukazały się dwa rozporządzenia ministra finansów. W jednym z nich określono zasady dokonywania zgłoszeń informujących o zamiarze wybrania specjalnej procedury rozliczania VAT zobacz więcej »
Dnia 15 października 2003 roku został złożony na ręce Marszałka Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw przewidujący likwidację instytucji bankowego t zobacz więcej »
1 stycznia 2005 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 grudnia 200 4 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych us zobacz więcej »
 Swoboda działalności gospodarczej Z dniem 1 stycznia wchodzą w życie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określające definicje mikroprzedsiębiorców, małych i średnich pr zobacz więcej »
W piątek 17 czerwca 2005 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest to istotna regulacja (na razie ci zobacz więcej »
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw, która wchodzi w życie 3 września 2005 r. Wprowadza nowy mechanizm ustalania minimalnego zobacz więcej »
24 sierpnia 2005 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta ma najistotniejsze znaczenie dla przedsiębiorców, gdyż wiąże się zobacz więcej »
Ustawa z 28 lipca br. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma za zadanie m.in. zalegalizować zatrudnianie w gospodarstwach domowy zobacz więcej »
23 sierpnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 lipca br. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie w zasadzie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, c zobacz więcej »
W zasadzie od 5 października br. będzie obowiązywać dość obszerna nowa ustawa z 29 lipca br. dotycząca utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Wprowadza ona również zmiany w prze zobacz więcej »
Od 13 października 2005 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Do spraw wszczętych na podstawie poprzednich zobacz więcej »
Ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza w rozdziale 1 działu II tytułu VI księgi pierwszej K.p.c. instytucję mediacji jako al zobacz więcej »
Wraz z wejściem w życie ustawy z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej do postępowania cywilnego instytucję mediacji, zacznie zobacz więcej »
Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Jest to bardzo obszerna nowelizacja przewidująca genera zobacz więcej »
Do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem projektu jest dokonanie zmian w sposobie przeprowadzania egzaminów zobacz więcej »