Szukane słowo: projekt

Ilość: 2436


Szukaj w:


Na dodatek mieszkaniowy nie będą miały szans osoby, które nie szukają pracy lub też nie przyjęły jej oferty - przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych.W tym tygodniu o zobacz więcej »
W dniu 29 marca 2004 r. trafił na pierwsze czytanie w Sejmie poselski projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Przygotowany projekt jest zobacz więcej »
Dnia 17 marca 2004 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej. Projekt ma określić zasady zobacz więcej »
W dniu 5 marca 2004 wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych. Celem przewidywanej ustawy jest zapobiegnięcie negatywnym skutkom likwidacji spółdzielczości rolniczej, która zobacz więcej »
Powtarzające się wypadki pogryzienia ludzi przez niebezpieczne psy przyczyniły się do uchwalenia przez rząd w dniu 21 kwietnia 2004 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Przewidywa zobacz więcej »
Towarzystwom budownictwa społecznego budowę mieszkań współfinansować będą sami najemcy. Dziś mogą to robić za pośrednictwem osób trzecich. Zmiany przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o niekt zobacz więcej »
Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie kontrowersyjnego projektu zmiany ustawy o ochronie zwierząt. Przewiduje on m.in. badania psychologiczne dla właścicieli psów ras agresywnych oraz obowiązk zobacz więcej »
Gdy kredytobiorca staje się niewypłacalny, bardzo szybko zostaje wszczęta egzekucja. Pytanie dlaczego, skoro w Polsce tak narzeka się na opieszałość sądów? Odpowiedź jest prosta. Prawo do wystawienia zobacz więcej »
W dniu 11 maja 2004 r. trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jest to pierwsza tak obszerna n zobacz więcej »
Komisja Europejska przyjęła Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) jako wspólny język prawa bilansowego w Unii Europejskiej. Wejście Polski do Unii wymusza na nas konieczność respektowania post zobacz więcej »
Nowelizacja określa zasady bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów zarówno uczelni państwowych jak i niepaństwowych. Pomoc ma być przewidziana niezależnie od systemu studiów, na jakich dana osob zobacz więcej »
Jest gotowa lista świadczeń pełnopłatnych, które znajdą się w koszyku negatywnych świadczeń zdrowotnych. Pacjent zapłaci za nie z własnej kieszeni. Nie będzie natomiast współpłacenia, czyli zryczałto zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W projekcie ustawy określono m.in.: warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowot zobacz więcej »
Od 10 marca 2004 r. w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Projekt ma na celu określenie zasad na jakich wykonywana i kontrolowana jest działalność telekomunik zobacz więcej »
Za niespełna miesiąc kończą się trzyletnie okresy wypowiedzenia najmu, które lokatorom wręczyli masowo właściciele kamienic. Większość z nich nie znalazła sobie innego lokum, co oznacza, że mogą zost zobacz więcej »