Szukane słowo: projekt

Ilość: 2436


Szukaj w:


Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych.Projektowana ustawa ma zastąpić obowiązującą regulację zobacz więcej »
Ministerstwo Sprawiedliości przygotowało projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy w postepowaniu sądowym.Celem ustawy jest realizacja konstytucyj zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.Jak w większości wypadków, koniecznośc nowelizacji wynika z dostosowania polskich regulacji do prawa wspólnotowego.Jedną zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.Rozwiązania zaproponowane w projekcie mają na celu pełne dostosowanie ustawy do standardów Dyrektywy 95/46 Parlamentu Eu zobacz więcej »
W Senacie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. W ramach nowelizacji określono m.in:Kategorie zdolności do czynnej słuzby wojskowejWprowadzono do ustawy oznaczeni zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o działalności lobbingowej.Projekt ustawy o działalności lobbingowej stanowi novum nie tylko w polskim systemie prawnym. Regulacja ta służyć będzie zwiększeniu zobacz więcej »
W Ministerstwie Sprawiedliwości znajduje się projekt zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt zmian dotyczy odpowiedzialności członka zarządu oraz rady ndzorczej spółdzielni za wyrzad zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych.Nowa ustawa regulująca system zamówień publicznych w naszym kraju ma za zadanie ujednolicenie procedur oraz ma zapewnić porzejrzystoś zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.Projekt nowelizacji ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymagań instrumentów prawnych Unii Europejs zobacz więcej »
Celem projektowanej ustawy jest działanie na rzecz zwiększenia zatrudnienia oraz zahamowanie wzrostu bezrobocia. Ustawa ta ma ułatwić rozwiązywanie problemów społecznych oraz ukierunkować instytucje zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, który ma usprawnić funkcjonowanie tego typu placówek i dostosować nasze prawo do wymogów Unii Europejskiej. W projekcie usta zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o notariacie.Przyczyną nowelizacji jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 10 grudnia 2003 roku orzekł, że art. 5 ustawy z 14 lutego zobacz więcej »
W dniu 30 marca 2004 r. zaakceptowane zostały przez Radę Ministrów kolejne propozycje tzw. planu Hausnera. Celem tych zmian jest racjonalizacja budżetu, a w szczególności wszelkich wydatków socjalnyc zobacz więcej »
Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2004 r. Rada Ministrów zaakceptowała proponowane w ramach tzw. planu Hausnera propozycje zmian w ustawach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Celem zmian jest racjonal zobacz więcej »
Od pięciu dni obowiązują nowe przepisy o ograniczeniu prędkości na obszarze zabudowanym. W dzień jeździmy do 50 km na godzinę; nocą szybciej - do 60 km na godzinę. Przepisy są, ale prawie nikt o nich zobacz więcej »