Szukane słowo: majątek wspólny, klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi, egzekucja,

Ilość: 1266

Zobacz także: majątek , wspólny, , klauzula , wykonalności , przeciwko , małżonkowi, , egzekucja,


Szukaj w:


Senatorowie ponownie zajęli się wczoraj projektem ustawy o rejestracji związków między osobami tej samej płci. Głosowanie nad antyrodzinnym projektem może się odbyć już na kolejnym posiedzeniu Senatu zobacz więcej »
Jeżeli małżeństwo obcokrajowców podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce oraz spełnia wszystkie pozostałe warunki określone w ustawie o PIT, to może skorzystać ze wspólnego opodatkow zobacz więcej »
Jaki cel przyświeca projektowi ustawy o Funduszu Alimentacyjnym?Podstawowym czynnikiem, który zdecydował o pomyśle złożenia projektu jest nieskuteczność egzekucji. Organy państwa nie są w stani zobacz więcej »
W dniu 20 stycznia 2005 r. weszła w życie obszerna i istotna nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zmiany nią wprowadzone dotyczą przede wszystkim małżeńskich ustroi majątkowych, lecz nie ty zobacz więcej »
Ostatnio przetoczyła się burza nad zmienionymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego w związku z zagrożeniem, jakie dla wynagrodzeń pracowników niosłaby ewentualna egzekucja z majątku pracodawcy. zobacz więcej »
W Sejmie ma się odbyć czytanie  projektu zmian w regulacji dotyczącej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Celem zmian jest w głównej mierze reforma i usprawnienie systemu egzekucji ali zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Opracowany przez IPN katalog funkcjonarius zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Dlaczego przepisy muszą regulować kwestie związane z archiwizowaniem akt komor zobacz więcej »
24 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie zmiana kodeksu postępowania cywilnego dotycząca postępowania egzekucyjnego. Ulega zmianie przepis artykułu 890 kodeksu postępowania cywilnego dotyczący postępowani zobacz więcej »
21 listopada br. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z preambułą, ma ona na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałan zobacz więcej »
Korupcja nie jest żadnym odkryciem rodzimym i nowym, lecz skala i rozmiar, jakie to zjawisko przybrało w III Rzeczypospolitej, wywołuje od dłuższego czasu kategoryczny sprzeciw społeczeństwa. Rządowy zobacz więcej »
22 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilny zobacz więcej »
Z dniem 6 maja 2006 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Europejski Tytuł Egzekucyjny w sprawach bezspornych to orzeczenie wydawane w niektórych sprawach przez sąd zobacz więcej »
Po poprawkach Senatu do Sejmu wrócił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Wskazujemy tu jedynie na niektóre z prop zobacz więcej »
7 marca 2007 r. Sejm uchwalił nową ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy. Następnie została ona skierowana do Senatu. Propozycja nowych rozwiązań ustawowych zmierza do poprawy skuteczności działań na r zobacz więcej »