Szukane słowo: ustaw

Ilość: 395


Szukaj w:


W dniu 11 maja 2004 r. trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jest to pierwsza tak obszerna n zobacz więcej »
Od 1 lipca trzeba będzie zapłacić składki ZUS od umów o dzieło z emerytem lub rencistą będącym jednocześnie pracownikiem firmy.Takie i inne nowości przewiduje ustawa z 20 kwietnia br. o zmianie ustaw zobacz więcej »
Kolejny raz znowelizowano najważniejszą ustawę dla emerytów. Nowości zapewne wywołają wiele pytań i niepokoju ze strony zainteresowanych. Zmiany obejmują zarówno emerytów obecnych, jak i przyszłych. zobacz więcej »
Dyskusja dotycząca ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych nie wywołała twórczej refleksji u odpowiedzialnych za kształtowanie prawa podatkowego. Obecnie, działając w imieniu zobacz więcej »
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest dostosowanie obowiązującej od 38 lat regulacji dotyczącej majątkowych stosunków zobacz więcej »
Już teraz służby płacowe firm zatrudniających powyżej 20 osób powinny się przygotować do nowego sposobu liczenia zasiłków chorobowych. Od 1 lipca zmieni się bowiem wiele, m.in. zasady ustalania podst zobacz więcej »
Pracodawcom zostało kilka dni na poinformowanie na piśmie pracowników przyjętych przed 1 stycznia tego roku o warunkach zatrudnienia. Obowiązek, choć krytykowany, spełnić trzeba. Co więcej, informacj zobacz więcej »
Od 1 lipca pracodawcy muszą płacić składki ZUS od wszystkich umów o dzieło zawartych z własnymi pracownikami, także z uprawnieniami do emerytury lub renty. Od tej pory bowiem wchodzą w życie zmiany w zobacz więcej »
Posłowie w dniu 22 czerwca 2004 r. przekazali do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przewiduje on wprowadzenie ograniczenia w zakresie odse zobacz więcej »
Zatrudnieni w szczególnych warunkach u prywatnego pracodawcy odetchnęli z ulgą. Po niedawnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mając odpowiedni staż pracy, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. zobacz więcej »
W dniu 2 lipca 2004 r. przekazano Prezydentowi do podpisania ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przewidziane zmiany mają na celu usprawnienie zobacz więcej »
W dniu 2 czerwca 2004 r. trafił do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Zmiany zobacz więcej »
Sejm pracuje właśnie nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Jego pierwsze zobacz więcej »
W znowelizowanej po raz kolejny ustawie emerytalno-rentowej zmiany dotyczyły także sposobu ponownego obliczania emerytury lub renty w wypadku, jeśli dana osoba miała już kiedyś przyznane takie świadc zobacz więcej »
Na jednej sali proces prowadzony jest kontradyktoryjnie, dokładnie według znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego. Na sali obok zaś według starych dobrych zasad, czyli po uważaniu. Takie mogą zobacz więcej »