Szukane słowo: projekt

Ilość: 2436


Szukaj w:


4 października 2002 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Wśród wielu proponowanych zmian Jest między innymi:wprowadzenie bezwzględnego przymusu adwokackiego w postę zobacz więcej »
Projekt ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ma zająć miejsce ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.Reguluje m. in. takie zagadnienia, które dotyczą:praw i obowiązków ubezpiecz zobacz więcej »
15 października br. wpłynął do sejmu rządowy projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych.. Akt ten ma regulować takie działania, które mają na celu integ zobacz więcej »
Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.Celem projektu ustawy jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw, zapobieganie n zobacz więcej »
W Senacie znajduje się projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zmiana dotyczyć będzie uchylenia absurdalnego przepisu, który zezwalał na obciążanie nieruchomości stanowiących majątek zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.Celem projektowanej ustawy jest włączenie do porządku prawnego nieznanych wcześniej instytucji - pracy tymczasowej oraz zobacz więcej »
Prezes Rady Ministrów przekazał Marszałkowi Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.Projektowana nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych ma na celu zmianę wadliwych i niepre zobacz więcej »
Rada Ministrów na swym posiedzeniu w dniu 20 lutego 2003r. przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu prac podwodnych.Głównym argumentem rozpoczęcia prac nad tą ustawą było zapewnienie lepszej ochrony zdr zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego.Projekt nowelizacji ustawy ma dwa cele:Po pierwsze, chodzi o bardziej precyzyjne uregulowanie spraw związanych ze zgłoszeni zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o służbie zastępczej.Projektowana ustawa ma zastąpić dotychczasowe regulacje dotyczące służby zastępczej, zawarte w ustawie z 21 listopada 1967 roku o powszechn zobacz więcej »
Nowelizacja zmienia konsekwentnie nazwę zawodu z dotychczasowego „lekarza stomatologa” na „lekarza dentystę”, nie naruszając prawa wykonywania zawodu na podstawie wcześniej uz zobacz więcej »
W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt zmian w kodeksie spółek handlowych a także w kilku innych ustawach, związanych z obrotem gospodarczym.Zmiany te zostały opracowane przez Komisje Kodyfi zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych.Konieczność zmian w tym zakresie wiąże się z faktem, iż obecnie funkcjonujące pieniężne świadczenia rodzinne nie stanowią systemu, po zobacz więcej »
Wczoraj, tj. 12 czerwca 2003r., Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.W projekcie ustawy określono strony transakcji handlowych. Ujęto w nim wszystkich pr zobacz więcej »
Celem proponowanych zmian jest doprecyzowanie zapisów ustawy.Jak wiadomo, konsument ma prawo do odstąpienia w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość bez po zobacz więcej »