Szukane słowo: projekt

Ilość: 2436


Szukaj w:


Na stronach Sejmu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Proponowanych zmian jest bardzo dużo, a ich charakter sprawia, że przyjęcie projektu w fundamentalny spo zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Finansów znajduje się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Finansów znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i warunków wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także zasad przecho zobacz więcej »
Na stronach sejmowych znalazł się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, który miałby za zadanie uregulow zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Infrastruktury znajduje się projekt, który zajmuje się mieniem zabużańskim. Mienie zabużańskie to temat obecnie znany już chyba wszystkim. Problem być może rzeczywiście znany zobacz więcej »
W Sejmie na początku lipca odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustawProponowane zmiany zawarte w projekcie w więks zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Jak jest obecnie?Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz us zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Potrzeba taka wyniknęła z przyjętego na początku 2004 r. przez Radę Ministrów „Planu racjonalizacji wydatków społ zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy w sprawie bonów paliwowych dla gospodarstw rolnych, który ma wprowadzić bony paliwowe jako prawny środek płatniczy przy zakupie przez producentów rolnych olej zobacz więcej »
W Sejmie znalazł się projekt ustawy, którego celem jest stworzenie podstaw prawnych umożliwiających stosowanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z zak zobacz więcej »
Do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Czy projektowana ustawa miałaby wprowadzić nowe pojęcia? Co to jest działalność gospodarcza w postac zobacz więcej »
PHARE 2003 jest to ostatnia edycja programu przedakcesyjnego PHARE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z opóźnieniem, dopiero 14 lipca br. ogłosiła zaproszenia do składania wniosków o udziele zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Dlaczego przepisy muszą regulować kwestie związane z archiwizowaniem akt komor zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne, której celem jest pełniejsze dostosowanie przepisów tego aktu do pakietu dyrektyw Wspólnot Europejskich o łączności elektro zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Polityki Społecznej znajduje się projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która określa zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Czy pracownik socja zobacz więcej »