Szukane słowo: projekt

Ilość: 2436


Szukaj w:


Do Sejmu wpłynął zapowiadany już w mediach projekt ustawy o podatku ekologicznym od samochodów.Jakie samochody podlegać będą opodatkowaniu?Zgodnie z postanowieniami projektu opodatkowaniu zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Zdrowia, pośród projektów aktów prawnych przekazanych do konsultacji społecznych, 1 kwietnia pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie  orzekania o czasowej niezdolno zobacz więcej »
Kilka dni temu do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego.Czego dotyczy projektowana zmiana?Na dzień dzisiejszy policja, na zasadzie artykułu 244 paragra zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt o rodzinnych ogrodach działkowych. Wydawałoby się, iż to jakiś przeżytek, jednak nie sposób tak nazywać zjawiska ciągle bardzo popularnego w naszym kraju. Duże połacie, szero zobacz więcej »
W Sejmie znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach. Regulacja ta ma na celu wprowadzenie zmiany terminu, w którym minister właściwy do spraw wewnętrznych utworzy Krajowy System Info zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych. Jak wskazuje sam tytuł projekt ten ma zmienić w rozpo zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Głównym tego celem jest dokonanie zmian, które miałyby p zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.Dlaczego pojawiła się propozycj zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, pośród wyników prac Komisji Kodyfikacyjnej, znalazł się także projekt dotyczący zmian związanych z ubezpieczeniami majątkowymi. Bardzo prawdopodobne, że obec zobacz więcej »
Na stronach MSWiA znajduje się projekt rozporządzenia, które miałoby zostać wydane przez Ministra MSWiA na podstawie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.Czego miałoby dotyczyć r zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa znajduje się projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości. Uzasadnieniem tego projektu jest – jak zostało podkreślone w uzasad zobacz więcej »
4 maja skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Czy powinniśmy się czegoś obawiać?Jaki jest cel proponowanych zmian? zobacz więcej »
Z końcem marca do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który miałby uporządkować sytuacje problematyczne dla władz samorządowych.Jakie jest cel proponowanych zmian?Celem jest zaradzenie sytuacji zobacz więcej »
Jeszcze w marcu tego roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.Skąd potrzeba zmian?Autorzy projektu wskazuj zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o nabywaniu własności lokali mieszkalnych przez najemców byłych mieszkań zakładowych. Omawiany projektowany akt jest krótki, dotyczy zasad i trybu nabycia wsp zobacz więcej »