Szukane słowo: projekt

Ilość: 2436


Szukaj w:


Do sejmu wpłynął projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Na podstawie tego aktu zostałaby stworzona możliwość dla pewnych podmiotów przekształc zobacz więcej »
Na stronach ministerstwa sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy ze stycznia 2005 r. o dostępie do pomocy prawnej. Akt te ma regulować zasady i tryb świadczenia przez państwo, na terytorium Rzeczy zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się projekt ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, którego siedzibą miałby być Kraków. Samo Centrum byłoby jednos zobacz więcej »
W Sejmie znalazł się projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy. Zmian nie proponuje bardzo dużo, ale w razie ich przyjęcia może to mieć istotny wpływ na pracodawcę. Co jest celem zmiany Kodeksu pr zobacz więcej »
Obecnie uprawnienia emerytalne wszystkich ubezpieczonych, w  tym pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze reguluje ustawa o emeryturach i rentach z FUS or zobacz więcej »
W Sejmie pojawił się małorozbudowany projekt ustawy zmieniającej kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiany miałyby dotyczyć właściwie tylko postępowania mandatowego.Co proponuje proj zobacz więcej »
Właśnie odbyło się już trzecie czytanie projektu ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne. Projekt ten w swoim założeniu ma realizować zadania zmierza zobacz więcej »
W Sejmie znalazł się projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o walkę z szerzącą się korupcją, o której powszechności Polacy są przekonani. Podobnie zresztą jak o bezkarn zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Opracowany przez IPN katalog funkcjonarius zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polsk zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony jest projekt rozporządzenia, jakie ma zostać wydane przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku post zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o przedstawicielstwach młodzieży i ich uczestnictwie w życiu publicznym, którego główny celem jest stworzenie mechanizmów wspierających aktywność młodzieży w życiu pub zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zakłada on zachowanie nabywania prawa do emerytury górniczej na obecnie obowiązujących zasadach. Reforma ubezpieczeń sp zobacz więcej »
Sejm obradować będzie nad kolejnym projektem zmian. Tym razem chodzi o ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.Czego w głównej mierze dotyczy proponowany projekt?Przede wszystkim chodzi zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się projekt ustawy o kompensacie ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. Jak czytamy w jego uzasadnieniu państwowa kompensacja przysługująca ofiaro zobacz więcej »