Szukane słowo: ustaw

Ilość: 395


Szukaj w:


Mając na względzie problem "łatania dziury budżetowej" do parlamentu wpłyną pakiet projektów ustaw ograniczających i likwidujących szereg zasiłków. Likwidacji od 15 stycznia 2002 ulec ma zasiłek por zobacz więcej »
Na 21 posiedzeniu Senatu w dniach 17, 18 i 19 lipca 2002r. senatorowie mają pracować nad projektami zmian w ustawach podatkowych uchwałonych przez Sejm w dniu 4 lipca 2002r. Wśród nowelizowanych usta zobacz więcej »
W przygotowaniu są projekty ustaw wprowadzające ograniczenie prawa do podejmowania zatrudnienia przez emerytów i rencistów.Pierwszy projekt przewiduje, aby do końca 2004 roku pracodawcy płacili podwy zobacz więcej »
1 września 2002r. wchodzi w życie część przepisów ustawy zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niek zobacz więcej »
Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.Celem projektu ustawy jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw, zapobieganie n zobacz więcej »
23 listopada Sejm uchwalił ustawę o zamianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zmianie niektórych ustaw.Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.:zmiany zakresu podmiotowego ustawyUstawa o systemi zobacz więcej »
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizacje ustaw samorządowych, tj. ustawę o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, a także nowelizację ustaw o ogra zobacz więcej »
Ustawa z dnia 14 lutego 2003r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw zmienia zasady zrzeczenia się własności nieruchomości. Kwestia ta była regulowana w ustawie z dnia zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.Projekt nowelizacji ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymagań instrumentów prawnych Unii Europejs zobacz więcej »
Już wkrótce inaczej będzie się płacić ZUS za zatrudnionego na całym lub niepełnym etacie emeryta lub rencistę, który jednocześnie wykonuje dzieło na rzecz własnego pracodawcy. W noweli wprowadzającej zobacz więcej »
Ustawa z dnia z dnia 2 października r. 2003 o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw wprowadza liczne zmiany do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.Po pierwsze zobacz więcej »
Osoby zatrudnione po raz pierwszy w zeszłym roku nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego po 6 miesiącach pracy, czyli tak jak przed 1 stycznia br. Jego wymiar oblicza się jednak według nowych przepis zobacz więcej »
Na podpis Prezydenta czeka ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest to kolejna z nowelizacji mających na celu dostosowanie prawa polsk zobacz więcej »
Powtarzające się wypadki pogryzienia ludzi przez niebezpieczne psy przyczyniły się do uchwalenia przez rząd w dniu 21 kwietnia 2004 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Przewidywa zobacz więcej »
Kodeks karny i wiele ustaw szczególnych wprowadzają odpowiedzialność karną za udaremnianie lub utrudnianie czynności służbowych organom kontroli. Ustawy te pochodzą z różnych okresów, dotyczą różnych zobacz więcej »