O nas

legalsupport sp. z o.o.
ul. Karmelicka 66
31-128 Kraków
tel. +48 (12) 29 84 170
faks: +48 (12) 395 34 27

NIP: 676-21-64-973
Regon: 357215830
KRS 0000108190 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 133 000 zł