Mając na względzie problem "łatania dziury budżetowej" do parlamentu wpłyną pakiet projektów ustaw ograniczających i likwidujących szereg zasiłków. Likwidacji od 15 stycznia 2002 ulec ma zasiłek por zobacz więcej »
Regulacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz. U. Nr 129, poz. 1443) wprowadzono nowe zasady płatności za towary lub usługi dostarczane prze zobacz więcej »
Obecnie w naszym kraju nie ma przepisów, które poświęcone są wyłącznie wolontariuszom. Rząd opracował projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z obowiązującymi przep zobacz więcej »
W przygotowaniu są projekty ustaw wprowadzające ograniczenie prawa do podejmowania zatrudnienia przez emerytów i rencistów.Pierwszy projekt przewiduje, aby do końca 2004 roku pracodawcy płacili podwy zobacz więcej »
Od dnia 22 lipca 2002 r. obowiązuje znowelizowana 5 kwietnia 2002 r. ustawa o paszportach.Istotną zmianą wprowadzoną przez nowelizację ustawy o paszportach jest zastąpienie dotychczasowego paszportu zobacz więcej »
Dnia 21 czerwca 2002 r. Senat rozpatrzył uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 maja 2002 r. ustawę o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Pols zobacz więcej »
W dniu 19 lipca 2002 r. weszło w życie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniani zobacz więcej »
Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działa zobacz więcej »
29 sierpnia 2002r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczpospolitej. Zgodnie z nowelizacją skrócona do 3 miesięcy została obowiązkowa służba wojskowa absolwentów szkół zobacz więcej »
W Sejmie znajduje się projekt zmiany ustawy o ochronie lokatorów. Projekt zmian zawiera pożądane zarówno przez lokatorów jak i właścicieli mieszkan zmiany w bardzo restrykcyjnej ustawie.Do tej pory u zobacz więcej »
Sejm pracuje nad projektem ustawy o stażu absolwenckim.Celem stażu absolwenckiego jest nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez absolwe zobacz więcej »
Dziś wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Nakłada ona na producentów zywności szersze obowiazki informacyjne, które nie moga jednocześnie wprowadzać w zobacz więcej »
Tzw. mali podatnicy, czyli ci, których obroty za poprzedni rok nie przekroczyły równowartości 800 tys. euro, mogą od 1 października korzystać z tzw. kasowej metody rozliczeń z VAT. Oznacza to, że będ zobacz więcej »
Dzisiaj zaczyna obowiązywać rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczyciel zobacz więcej »
Dzisiaj, tzn. 10 października, wchodzi w życie rozporządzenie z 11 września 2002 r. dotyczące obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zobacz więcej »