Rada Ministrów planuje wprowadzenie nowych zasad waloryzacji rent i emeryturDotychczasowy stan problemu zasad waloryzacji emerytur i rentZasady waloryzacji emerytur i rent uregulowane sa obecnie w us zobacz więcej »
Senat pracuje nad ustawą o pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Ustawa ta zastąpić ma obowiązującą obecnie ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicz zobacz więcej »