Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,7% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 188,2 pkt w piątek, 24 maja. zobacz więcej »
Tarczyński odnotował 7,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. zobacz więcej »
Prezes spółki Protektor Andrzej Filip Wojciechowski złożył rezygnację z pełnionych funkcji w zarządzie ze skutkiem na dzień 31 lipca 2019 roku, podała spółka. zobacz więcej »
Zarząd Comp zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 4,32 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 17,93 mln zł, na pokrycie w całości straty za rok obrotowy 2017, zaś pozostałe 13,6 mln zł - zobacz więcej »
QubicGames zawarł z FOP Suhomlynov Serhiy Volodymyrovych istotną umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Castle of no Escape 2" na konsolę Nintendo Switch, podała spółk zobacz więcej »
W niedzielnych wyborach najwięcej głosów zdobędzie Prawo i Sprawiedliwość - typują bukmacherzy STS. zobacz więcej »
Publikujemy ponownie dzisiejszą depeszę - z właściwym brzmieniem nazwy spółki w tytule (treść depeszy pozostaje bez zmian) zobacz więcej »
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 240,26 mln zł w I kw. 2019 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 247,22 mln zł.  zobacz więcej »
Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Rada Nadzorcza Stalproduktu powołała prezesa Piotra Janeczka oraz członka zarządu Łukasza Mentla na kolejną trzyletnią kadencję trwającą do dnia odbycia zwyczajnego zobacz więcej »
Strumień wody zniszczył lub uszkodził wiele gospodarstw domowych i rolnych. Teraz z budżetu państwa strumieniem muszą popłynąć pieniądze dla poszkodowanych. Wypłacać będą je gminy, a najbardziej pos zobacz więcej »
Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 19 czerwca o przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego łącznie 125,1 ml zobacz więcej »
Strata netto domów maklerskich wyniosła 1,74 mln zł w I kw. 2019 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wypracowany zysk netto wyniósł 102,16 mln zł. zobacz więcej »
Gaz-System wkrótce złoży aktualizację dziesięcioletniego programu inwestycyjnego do Urzędu Regulacji Energetyki (URE), poinformował wiceprezes Artur Zawartko. Spółka zakłada m.in., że roczne zapotrz zobacz więcej »
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała porozumienie, zgodnie z którym za ponad 3 mln zł obejmuje nową emisję udziałów w kapitale PIAP Space (44%), podała Agencja. Większościowym udziałowcem pozos zobacz więcej »
Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił zwołać zgromadzenie wierzycieli Vistal Gdynia w restrukturyzacji na dzień 10 lipca 2019 r., w zobacz więcej »