Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przewiduje przede wszystkim wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które określą zasady wykonywania telepracy, sp zobacz więcej »
Przepisy nowej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej od początku 2007 roku wyeliminowały możliwość uiszczania opłaty skarbowej znaczkami skarbowymi, a także urzędowymi blankietami we zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, ma na celu zmia zobacz więcej »
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje m.in. modyfikację dotychczasowego systemu egzaminów eksternistycznych oraz rozw zobacz więcej »
W związku z ewolucją prawa europejskiego dotyczącego produktów leczniczych zmieniają się również przepisy polskiego prawa w tym zakresie. Dnia 1 maja 2007 r. weszła w zasadzie w życie gruntowna nowel zobacz więcej »
Wciąż w Sejmie pracuje się nad poselskim projektem ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości osoby fizycznej, potocznie zwanej ustawą o upadłości konsumenckiej. Projekt dotyczy regu zobacz więcej »
30 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowis zobacz więcej »
Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Wprowa zobacz więcej »
Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – wchodząca w życie 21 kwietnia 2007 r. - określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony zobacz więcej »
Sejm znów zajmuje się rządową propozycją nowelizacji ustawy o podatku VAT. Projekt przewiduje realizację zadań w zakresie programu "Działań na rzecz racjonalności i przejrzystości finansów publicznyc zobacz więcej »
Od dnia ogłoszenia, tj. od 30 marca br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarz zobacz więcej »
Już 30 marca 2007 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Dotyczy ona określenia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, obowiązków producentów zobacz więcej »
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wchodzi w życie 20 marca br. Ma ona na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania zobacz więcej »
Od 10 marca 2007 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowelizacja ta ma pomóc przedsiębiorcom przy rozpoczynaniu przez ni zobacz więcej »
22 lutego 2007 r. Senat wprowadził poprawki do przygotowywanej ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Projekt ten dotyczy usunięcia niespójności art. 73 ust. 3 ustawy (dotyczącego restrac zobacz więcej »