Jeśli firma montuje okna w budynku mieszkalnym, powinna stosować 7-proc. stawki VAT. Oczywiście należy odpowiednio sformułować umowę z klientem i wystawić mu odpowiedniej treści fakturę. Z pozoru nie zobacz więcej »
Oferty wykonawców biorących udział w postępowaniu muszą być w całości napisane w języku polskim - wynika z wtorkowego wyroku zespołu arbitrów. Także fragmenty, które nie dotyczą bezpośrednio zamówien zobacz więcej »
Naśladownictwo przez przedsiębiorcę gotowego produktu drugiego przedsiębiorcy nie jest czynem nieuczciwej konkurencji, jeśli nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości pro zobacz więcej »
Gminy będą miały więcej czasu na składanie wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o rekompensatę dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych dla zakładów pracy ch zobacz więcej »
Zasady rozliczeń za ciepło są nieczytelne, przepisy pełne luk, a zarządy spółdzielni nie chcą ujawniać rachunków, jakie płacą zakładom ciepłowniczym. Corocznie miliony mieszkańców czekają na rozlicze zobacz więcej »
Kary pieniężne za nieopłacone parkowanie są zbyt wysokie - uważają posłowie i chcą to szybko zmienić. Ich zdaniem o wysokości kary powinny samodzielnie decydować samorządy.Projekt nowelizacji ustawy zobacz więcej »
Utrudnianie abonentom rezygnacji z usługi preselekcji (czyli przekazywania naszych połączeń do realizacji przez innego operatora), brak rzetelnej i pełnej informacji oraz pobieranie od abonentów nieu zobacz więcej »
W Ministerstwie Sprawiedliwości od listopada ubiegłego roku (2003) znajduje się projekt ustawy o syndykach, która miałaby określić warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa do wykonywania zawodu syn zobacz więcej »
Jak dowiedziała się „GP”, organizacje przedsiębiorców chcą już w tym tygodniu rozpocząć kampanię, mającą na celu obronę dotychczasowego systemu opłacania składek na ZUS, przez osoby prowa zobacz więcej »
Nie tylko wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wnosić protesty i odwołania. Prawo zamówień publicznych pozwala na to każdemu, kto jest w stanie dowieść, że naruszono je zobacz więcej »
Kto chciał skorzystać z wydanych dwa lata temu przepisów o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, może być niemile zaskoczony. Okazuje się, że po przystąpieniu do Unii Europejskiej to dobrodz zobacz więcej »
Główne założenie projektowanej ustawy to zwiększenie przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku zmian dotyczących zakresu i wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczn zobacz więcej »
Ministerstwo Finansów chce zmienić od 1 września tego roku sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania odsetek od oszczędności w bankach. Projekt zmiany rozporządzenia w tej sprawie już opublikowano n zobacz więcej »
Większość banków zapewnia, że nie ma znaczenia, czy osoba ubiegająca się o kredyt mieszkaniowy jest samotna, zamężna czy pozostająca w nieformalnym związku. Liczy się tylko zdolność kredytowa, na któ zobacz więcej »
Kanadyjska tzw. hipoteka legalna zabezpiecza należności wykonawców i podwykonawców robót budowlanych oraz chroni interesy innych biorących udział w procesie inwestycyjnym, np. projektanta czy dostawc zobacz więcej »