Dlaczego sektor bankowy powoduje takie zawirowania, których najnowszym przykładem jest kryzys związany z sekurytyzacją kredytów? Dlaczego branża ta jest tak rentowna? Dlaczego ludzie w niej zatrudnie zobacz więcej »
Wysoka inflacja w Eurolandzie oznacza nowe problemy dla Europejskiego Banku Centralnego walczącego o złagodzenie napięcie na rynkach finansowych, których zła kondycja rzuca się cieniem na wzrost gosp zobacz więcej »
Władimir Putin w poniedziałek oskarżył Stany Zjednoczone za brak wiarygodności wyborów parlamentarnych w Rosji; ma to być według niego spowodowane presją wywieraną przez Stany Zjednoczone na Organiza zobacz więcej »
Amerykanie nigdy tego nie przyznają, ale być może mamy do czynienia ze zjawiskiem zbyt wielkiej dbałości o bezpieczeństwo – nawet jeśli rzecz dotyczy tylko zabawek z Chin. zobacz więcej »
Uprawniony jest pogląd, iż art. 15 ust. 1dustawy z 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych niejest doprecyzowaniem zasady ogólnej wynikającej z art. 15 ust.1 tej ustawy, lecz stanowi samodzie zobacz więcej »
TEZA Przepisy kodeksu cywilnego o prowadzeniucudzych spraw bez zlecenia (art. 752-757) mają zastosowanie doroszczeń właściciela związanych z prowadzeniem zarządu jegonieruchomością przez podmiot, któ zobacz więcej »
Resort pracy opowiada się za wcześniejszymi emeryturami dla mężczyzn. W tym celu w budżecie na 2008 roku trzeba znaleźć 2,2 mld zł - podaje "Gazeta Prawna". zobacz więcej »
Sprzedaż czasopisma z gadżetem, czy też bez,jest w całości odpłatną dostawą towarów i jako taka podlegaopodatkowaniu VAT. STAN FAKTYCZNY Spółka akcyjna wystąpiła o interpretacjępodatkową w sprawie o zobacz więcej »
TEZA Zaświadczenie o wpisie, o którym mowa w art.7b ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.? Prawodziałalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) jestwyłącznie potwierdzeniem zgłoszenia zobacz więcej »
Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem odnieruchomości budowle oraz zajęte pod nie grunty wchodzącew skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy otransporcie kolejowym. Zwolnienie to nie obejmu zobacz więcej »
Prokuratury apelacyjne w obecnym kształcie powinny zostaćzlikwidowane Kandydatów na prokuratora generalnego wyłoni Krajowa RadaProkuratury Prokuratorzy muszą mieć wpływ na kształt wydzielonego budżet zobacz więcej »
TEZA Wykazanie interesu publicznego stanowiprzesłankę zastosowania ustawy o ochronie konkurencji ikonsumentów; naruszenie indywidualnego interesuprzedsiębiorcy nie wyklucza dopuszczalności równoczesn zobacz więcej »
Żona zaginionego na początku września amerykańskiego milionera i łowcy przygód Steve'a Fossetta zwróciła się w poniedziałek do sądu o oficjalne uznanie go za zmarłego - podały we wtorek agencje. zobacz więcej »
Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegająskładki ubezpieczeniowe faktycznie zapłacone w danym roku,niezależnie od tego, którego roku dotyczą. JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD 28 grudnia 2006 r. zobacz więcej »
PeŁnomocnictwoprocesowe Do wykazania, że osoby działające jakoorgan osoby prawnej są uprawnione do udzieleniapełnomocnictwa procesowego nie jest konieczne, aby aktualnybądź zupełny odpis z Krajoweg zobacz więcej »