No i 16 lipca Sejm uchwalił nowe prawo telekomunikacyjne, a 22 lipca ustawę tę podpisał Prezydent. Założeniem projektu było – między innymi - określenie zasad wykonywania i kontroli działalnośc zobacz więcej »
Policja zamontowała na naszych drogach ponad setkę fotoradarów. Niestety, fotografie drogowych wykroczeń coraz częściej wysyłane są właścicielom pojazdów po ponad trzydziestu dniach od daty ich wywoł zobacz więcej »
Żadne przepisy nie określają, na czym polega działalność lombardowa. Dlatego zapewne nie uregulowano też odrębnie zasad jej opodatkowania w ustawie o VAT. Także pod rządami starej ustawy przedsiębior zobacz więcej »
Sejm pracuje właśnie nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Jego pierwsze zobacz więcej »
Znowelizowany kodeks postępowania cywilnego pogorszył położenie strony słabszej w procesie, a jednocześnie niektóre przywileje słabszych rozciągnął na podmioty, które co do zasady do nich nie należą. zobacz więcej »
Bardziej zaostrzone kryteria badań technicznych, m.in. dla samochodów sprowadzanych z zagranicy, mają zacząć obowiązywać na przełomie września i października tego roku.Jedno z nowych rozporządzeń Min zobacz więcej »
Rząd chce przyznania ministrowi skarbu państwa prawa do administracyjnej ingerencji w decyzje gospodarcze spółek z udziałem skarbu państwa. Minister mógłby je blokować, zgłaszając sprzeciw. Mógłby te zobacz więcej »
Zamiana użytkowania wieczystego w prawo własności na ziemiach zachodnich na pewno utrudni możliwość znalezienia luki prawnej, na podstawie której prawnicy byłych właścicieli mogliby wnioskować o zwro zobacz więcej »
Wydawcy pytają: Czy twórczość naszych współpracowników podlega VAT? Fiskus milczy, a wydawnictwa na razie rozliczają się z autorami bez tego podatku. Zainteresowanych nie zadowala poselski projekt st zobacz więcej »
W dniu 24 czerwca 2004 r. trafił do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. Posłowie przygotowali wspomniany projekt w celu uchronienia konsumentów przed niebezpieczeń zobacz więcej »
Prezydent podpisał wczoraj ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Znajdziemy w niej kilka ważnych przywilejów dla firm, m.in. możliwość ubiegania się o dokładne interpretacje prawa podatkowego zobacz więcej »
W agencjach pośrednictwa obrotu nieruchomościami umowy z klientami zawierają obecnie często osoby, które nie mają licencji zawodowych. Już wkrótce nie będzie to możliwe.Takie zmiany przewiduje noweli zobacz więcej »
Konwersja wierzytelności rozwiązuje dwa problemy: dokapitalizowania spółek oraz przeterminowanych zobowiązań.Co jednak kryje się pod pojęciem "konwersja wierzytelności"? Jak prawidłowo ocenić skutki zobacz więcej »
Fiskus ma odpowiadać za wszystkie szkody poniesione przez podatnika wskutek decyzji, którą następnie uchylono w wyniku wznowienia postępowania albo stwierdzono jej nieważność. Korygujący zeznanie lub zobacz więcej »
Obiektów sportowych nie można uznać za część budownictwa społecznego, a więc związane z nimi prace powinny być obciążone 22-proc. stawką VAT - wynika ze stanowiska zajętego przez Ministerstwo Finansó zobacz więcej »