W skomplikowanym urządzeniu, np. silniku samochodowym, drobna z pozoru usterka może uzasadniać odstąpienie od umowy - wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.Kwestia ta wynikła w sprawie Reginy P. i Bar zobacz więcej »
Minister finansów określił w nowych rozporządzeniach wzory najważniejszych formularzy PIT, które będziemy wypełniać, rozliczając się za 2004 r.Niewielkie zmiany wprowadzono m.in. w PIT-36 i PIT-37, u zobacz więcej »
Od dziś instytucje finansowe oraz m.in. Poczta Polska, domy aukcyjne czy antykwariaty muszą co miesiąc raportować do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) o wszystkich transakcjach powy zobacz więcej »
Samozatrudnienie jest nieodwracalną tendencją na rynku pracy. Zwalczać trzeba jednak patologie związane z nieuzasadnionym zastępowaniem w ten sposób umów o pracę. Zgodni są co do tego zarówno pracoda zobacz więcej »
Stopa lombardowa od 1 bm. wynosi 7,25 proc. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych będzie teraz wynosić 14,5 proc., zamiast 13,5 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Zgodnie z Ordyn zobacz więcej »
Od dziś obowiązują nowe stawki taksy notarialnej. Najwyższa nie przekracza sześciu przeciętnych pensji - taki próg określiło znowelizowane prawo o notariacie.Wchodzi dziś w życie rozporządzenie minis zobacz więcej »
Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi być potwierdzone. Faks z pełnomocnictwem nie spełnia tego warunku - wynika z wyroku wydanego 29 czerwca przez zespó zobacz więcej »
Brak legitymacji potwierdzającej prawo do zniżki komunikacyjnej nie może być karany jak brak biletu - stwierdził 29 czerwca Trybunał Konstytucyjny. Orzekł więc, że przepisy nakładające opłatę dodatko zobacz więcej »
Projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że upadły nie będzie mógł uciec przed wierzycielem ze swoim majątkiem w drodze rozwodu zobacz więcej »
Od 1 lipca pracodawcy muszą płacić składki ZUS od wszystkich umów o dzieło zawartych z własnymi pracownikami, także z uprawnieniami do emerytury lub renty. Od tej pory bowiem wchodzą w życie zmiany w zobacz więcej »
Dotychczas istniały znaczne różnice między zasadami ustalania okresów ubezpieczenia przyjmowanych podczas obliczania kapitału początkowego oraz okresów uwzględnianych w trakcie obliczania świadczeń e zobacz więcej »
Pożyczyłeś pieniądze i nie możesz ich odzyskać? Pozostaje ci jedynie wystąpić na drogę sądową i... czekać. Natomiast jeśli jesteś mocno zdeterminowany, możesz skorzystać z usług niekonwencjonalnej wi zobacz więcej »
Pewne ograniczenia w obrocie dewizowym z zagranicą dotyczą tylko państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Z 1 lipca 2004 r. następuje kolejne poszerzenie swobody w obrocie z państwam zobacz więcej »
Pracodawcom zostało kilka dni na poinformowanie na piśmie pracowników przyjętych przed 1 stycznia tego roku o warunkach zatrudnienia. Obowiązek, choć krytykowany, spełnić trzeba. Co więcej, informacj zobacz więcej »
Przedsiębiorstwa transportowe, które nie mają świadectw homologacji dla posiadanych samochodów ciężarowych, mogą mieć problem z odliczaniem podatku VAT od kupowanego do nich paliwa. Dla firm - proble zobacz więcej »