Nie ma prawnych podstaw do żądania przez wykonawcę umowy o roboty budowlane podwyższenia wynagrodzenia ustalonego w umowie z inwestorem ryczałtowo. Nie jest w tym wypadku dopuszczalne odpowiednie sto zobacz więcej »
Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić umorzenia należności z tytułu nieściągalnych składek - orzekł w czwartkowej uchwale Sąd Najwyższy (Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) zobacz więcej »
Jak już informowaliśmy, z pełnego zwolnienia od VAT mogą, w myśl nowych przepisów, korzystać tylko te pojazdy ciężarowe, które mają homologację na ciężarówkę. Dopełnienie tej formalności może jednak zobacz więcej »
Warunkiem zwolnienia od podatku dochodów z zagranicznych środków pomocowych jest posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym są one wyłącznie gromadzone - stwierdził Wojewódzki Sąd Admini zobacz więcej »
Z zaplanowanych, obowiązkowych, rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT wydano już wszystkie - zapewniło nas Ministerstwo Finansów.Łącznie są 22 akty pozwalające na funkcjonowanie nowych przepisów zobacz więcej »
Od 1 maja opodatkowaniu VAT podlega jedynie świadczenie usług dostępu do Internetu dla takich użytkowników indywidualnych, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług na d zobacz więcej »
W odniesieniu do budynków i budowli, w tym budynków mieszkalnych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych mogą być stosowane wyższe od zwykłyc zobacz więcej »
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawowe zamrożenie wynagrodzeń w samorządowych jednostkach budżetowych jest sprzeczne z Konstytucją RP i Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego. zobacz więcej »
Od 15 kwietnia osoba, która kupiła własnościowe mieszkanie spółdzielcze i chce założyć księgę wieczystą, nie musi być członkiem spółdzielni. Niektóre wydziały wieczystoksięgowe sądów mimo to wymagały zobacz więcej »
Od pięciu dni obowiązują nowe przepisy o ograniczeniu prędkości na obszarze zabudowanym. W dzień jeździmy do 50 km na godzinę; nocą szybciej - do 60 km na godzinę. Przepisy są, ale prawie nikt o nich zobacz więcej »
Z chwilą rozwodu ustaje majątkowa wspólność małżeńska. Dorobkowy majątek staje się współwłasnością w częściach ułamkowych. Do tego majątku wchodzi także spółdzielcze mieszkanie o statusie lokatorskim zobacz więcej »
W dniu 2 marca 2004 r. weszła w życie ustawa - Prawo zamówień publicznych. Zobowiązała ona Prezesa Rady Ministrów do przygotowania odpowiednich aktów wykonawczych, pozwalających na korzystanie z usta zobacz więcej »
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 31 marca 2004 r. wprowadził istotne zmiany w przepisach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, poprzez uznanie art. 17[2] ust. 2 i art. 17[8] ust. 1 oraz art. 4 ust zobacz więcej »
Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2004 r. Rada Ministrów zaakceptowała proponowane w ramach tzw. planu Hausnera propozycje zmian w ustawach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Celem zmian jest racjonal zobacz więcej »
W dniu 30 marca 2004 r. zaakceptowane zostały przez Radę Ministrów kolejne propozycje tzw. planu Hausnera. Celem tych zmian jest racjonalizacja budżetu, a w szczególności wszelkich wydatków socjalnyc zobacz więcej »