Tylko nieliczne polskie spółki giełdowe zaczęły wdrażać u siebie międzynarodowe standardy rachunkowości. Akcjonariusze powinni domagać się od zarządów przedstawiania wyników już według nowej formuły, zobacz więcej »
Nie zawsze związek inwestowania w wiedzę z prowadzoną działalnością jest widoczny na pierwszy rzut oka. Podatnik powinien więc starać się wykazać go wszelkimi dostępnymi sposobami.Wydatki na podnosze zobacz więcej »
Zakup własnego mieszkania to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego z nas. Musimy się do niego odpowiednio przygotować, czyli pamiętać o tym, na co należy zwrócić uwagę. Jest to niezwykle istotne, j zobacz więcej »
Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 78, z późn. zm.). Ma na celu dostosowanie polskich przepisów do prawa zobacz więcej »
W dniu 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Założeniem ustawy jest dostosowanie przepisów obowiązujących na gruncie polskim do postanowień Dy zobacz więcej »
Jeśli garaż i mieszkanie kupowane są jednym aktem notarialnym, to do całości powinna być stosowana obniżona stawka VAT - twierdzą doradcy podatkowi. Organy skarbowe obstają przy tym, że stawki powinn zobacz więcej »
86 proc. umów kupna nowych samochodów skontrolowanych przez UOKiK zawiera niedozwolone postanowienia umowne. Głównym grzechem sprzedawców jest uchylanie się od odpowiedzialności wobec klienta. Jeśli zobacz więcej »
Szkoda górnicza może być naprawiona w części przez przywrócenie stanu poprzedniego, a w pozostałej części przez zapłatę odszkodowania - uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 12 maja 2004 r.Uchwała jest odp zobacz więcej »
Gdy dojdzie do kolizji dwóch pojazdów należących do tego samego banku lub leasingodawcy, zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowania osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu. Jednak nie pok zobacz więcej »
Jeśli przy usługach eksportowych zamiast przelewu na konto dokonywana jest kompensata zobowiązań ciążących na wykonawcy, należy naliczać VAT jak dla usług krajowych. Brak bowiem dokumentu potwierdzaj zobacz więcej »
Nie może na zasady współżycia społecznego powoływać się pracownik, który sam takich zasad wobec pracodawcy nie przestrzega. Tak stwierdził Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację pracownika, który z powod zobacz więcej »
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. wprowadza liczne zmiany do Prawa budowlanego, które wchodzą w życie z dniem 31 maja 2004 r. Podstawowym celem nowelizacji jest poprawienie regulacji dotyczących obow zobacz więcej »
Bezrobotny do urzędu pracy ma się udać przede wszystkim po pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Pracodawca - by poinformować o wolnych miejscach pracy i uczestniczyć w szukaniu posady dla zwalnianych pr zobacz więcej »
W dniu 1 maja 2004 r. weszły w życie regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w oparciu o system stosowany w Unii Europejskiej. Przepisy te określone zostały w ustawie o wyrobac zobacz więcej »
Długo oczekiwana przez wszystkich przedsiębiorców ustawa o swobodzie działalności gospodarczej została ostatecznie przyjęta przez Sejm w dniu 28 maja 2004 r. Ustawa powstawała bardzo opornie. Za wsze zobacz więcej »