26 października 2006 r. wchodzi w życie oczekiwana ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa ta określa zasady stosowania dopłat do oprocen zobacz więcej »
Wchodzące w życie 18 października 2006 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacj zobacz więcej »
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczy uzupełnienia przepisów ustawy o regulacje przydatne sądom przy rozstrzygan zobacz więcej »
10 października 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restru zobacz więcej »
1 października br. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Ustawa ta reguluje zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń zobacz więcej »
Z dniem 21 października 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu w sparwie opłat za przejazd po drogach krajowych. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym podmioty wykonujące na ter zobacz więcej »
Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający ma obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach oraz przekazać je Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w termin zobacz więcej »
Prawie każdy z nas podróżuje. Przy wyjeździe do niektórych krajów posiadanie paszportu jest niezbędne, może on również okazać się przydatny przy podróżowaniu po krajach Unii Europejskiej. Z dniem 28 zobacz więcej »
Z dniem 1 października 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społeczne zobacz więcej »
W związku z wykryciem 10 sierpnia 2006 r. zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii, władze brytyjskie wprowadziły w trybie natychmiastowym – do odwołania - zwiększone środki bezpieczeńst zobacz więcej »
24 lipca 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ustawa wprowadza nową instytucję - CBA. Będzie ona miała charakter służby specjalnej do spraw zwa zobacz więcej »
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie odroczenia. Warunkiem wszczęcia postęp zobacz więcej »
Rząd skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Treść projektu stwarza szansę na wprowadzenie bardzo korzystnych zmia zobacz więcej »
12 lipca 2006 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwe zobacz więcej »
Zgodnie z art. 204 kodeksu pracy nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Ściśle rzecz biorąc wykaz ten jest zawarty w zobacz więcej »