Przy kupnie ciągnika siodłowego, a potem przy jego eksploatacji podatnik ma prawo odliczyć zapłacony VAT na zasadach ogólnych. Nie stosuje się do nich zatem ograniczeń przewidzianych w nowej ustawie zobacz więcej »
Wbrew intencjom ustawodawcy, zastosowanie właściwej stawki VAT w spółdzielczości mieszkaniowej może w pewnych sytuacjach budzić wątpliwości. Wynika to z niejasnych sformułowań ustawowych, i to zarówn zobacz więcej »
Osoby zatrudnione po raz pierwszy w zeszłym roku nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego po 6 miesiącach pracy, czyli tak jak przed 1 stycznia br. Jego wymiar oblicza się jednak według nowych przepis zobacz więcej »
Rolnicy, którzy do końca kwietnia 2004 r. podpisali umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie z SAPARD połowy kosztów związanych z kupnem maszyn, ale nie dostarczyli zobacz więcej »
Ustawa z dnia z dnia 2 października r. 2003 o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw wprowadza liczne zmiany do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.Po pierwsze zobacz więcej »
Od żetonów, odblasków i podobnych gadżetów wkładanych do opakowań chipsów, ciastek czy cukierków nie trzeba płacić VAT. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 maja j zobacz więcej »
Rada Miasta Poznania nie może przy wykupie lokali dawać jednym najemcom większych bonifikat, a innym mniejszych. Taka konkluzja płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skargę zobacz więcej »
Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uniemożliwiający działalność inwestycyjną na terenach górniczych, w ty zobacz więcej »
Przepis, który do końca 2004 r. ogranicza wysokość czynszu regulowanego do 3 proc. wartości odtworzeniowej w prywatnych kamienicach, nie narusza konstytucji - orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.Do zobacz więcej »
Już wkrótce inaczej będzie się płacić ZUS za zatrudnionego na całym lub niepełnym etacie emeryta lub rencistę, który jednocześnie wykonuje dzieło na rzecz własnego pracodawcy. W noweli wprowadzającej zobacz więcej »
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego często pociąga za sobą wzrost jego wartości. W razie sprzedaży gruntu gmina może żądać od właściciela specjalnej opłaty zobacz więcej »
Jeśli należności wynikające z długu celnego przekraczają tysiąc euro, należy uiścić je w formie bezgotówkowej.W art. 58 prawa celnego z 19 marca 2004 r. minister finansów uzyskał uprawnienie do okreś zobacz więcej »
Panuje przekonanie, że koszty aktu notarialnego to wynagrodzenie notariusza. Jednak wysokość tych opłat w znacznej części jest zależna od polityki fiskalnej państwa realizowanej za pośrednictwem nota zobacz więcej »
Izba skarbowa czy samorządowe kolegium odwoławcze, gdy chodzi o tzw. podatki samorządowe (np. od nieruchomości, spadkowy) nie może zmienić zaskarżonej decyzji na niekorzyść wnoszącego odwołanie. Taka zobacz więcej »
Po likwidacji tzw. dużej ulgi budowlanej szczególnego znaczenia nabrała kwestia odliczenia wydatków na wykończenie budowanego domu (mieszkania) w ramach ulgi remontowej.Z radością należy odnotować, ż zobacz więcej »