Wydane w ekspresowym trybie nowe przepisy o VAT mogą rozwiązać niektóre powstałe po 1 maja tego roku problemy podatników. Wyjaśnia się sytuacja m.in. komisów samochodowych i spedytorów międzynarodowy zobacz więcej »
Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt określa warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze zobacz więcej »
Możliwość tworzenia konsorcjum to wielka szansa dla małych i średnich firm w rywalizacji o zamówienia publiczne nawet z gigantami. Tym bardziej że samo podpisanie umowy konsorcjum może nastąpić dopie zobacz więcej »
Po 1 lipca każdy żołnierz po zakończeniu służby, niezależnie od miejsca, w którym ją pełnił, miał otrzymać odprawę mieszkaniową w równej wysokości. Najbardziej zainteresowani byli żołnierze z zielony zobacz więcej »
Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ogłosiła 22 czerwca precedensowy wyrok w sprawie Broniowski przeciwko Polsce. Skarga Jerzego Broniowskiego dotyczyła braku możliwości zaspokojenia p zobacz więcej »
Udzielanie urlopów wypoczynkowych "na godziny" powoduje wiele problemów, szczególnie, gdy urlopy te otrzymują osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, a ponadto rozkład ich czasu pracy cha zobacz więcej »
Wydatki poniesione z tytułu zlecenia ściągnięcia należności wyspecjalizowanym firmom mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem, że działania windykacyjne faktycznie miały miejsce i podat zobacz więcej »
Jeśli pracownicy otrzymują jakiś dodatek za określony czas pracy, np. w godzinach nadliczbowych, to w pierwszej kolejności należy zaliczyć go jako wynagrodzenie za ów czas - stwierdził Sąd Najwyższy zobacz więcej »
Już teraz służby płacowe firm zatrudniających powyżej 20 osób powinny się przygotować do nowego sposobu liczenia zasiłków chorobowych. Od 1 lipca zmieni się bowiem wiele, m.in. zasady ustalania podst zobacz więcej »
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest dostosowanie obowiązującej od 38 lat regulacji dotyczącej majątkowych stosunków zobacz więcej »
Za niespełna miesiąc kończą się trzyletnie okresy wypowiedzenia najmu, które lokatorom wręczyli masowo właściciele kamienic. Większość z nich nie znalazła sobie innego lokum, co oznacza, że mogą zost zobacz więcej »
Dyskusja dotycząca ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych nie wywołała twórczej refleksji u odpowiedzialnych za kształtowanie prawa podatkowego. Obecnie, działając w imieniu zobacz więcej »
Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. obciążona jest 19-proc. liniowym podatkiem dochodowym oraz 1-proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nadal wolne od podatku dochodowego są zyski ze sprzedaży a zobacz więcej »
Całkowity zakaz sprzedaży w systemie argentyńskim wprowadza uchwalona w czwartek przez Sejm zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Sejm zaakceptował inicjatywę posłów z Komisji Gospodarki zobacz więcej »
Każdy będzie mógł wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu sądowym, które toczy się w jego sprawie, doszło do nieuzasadnionej przewlekłości albo bezczynności sądu. Będzie mógł także zażądać od zobacz więcej »